Transpalet

Transpalet

Transpalet periyodik kontrolü; bir yükü, hidrolik pompa gücü ile kaldıran ve tekerlekler üstünde yatay bir biçimde taşımayan yarayan araçların düzenli aralıklar ile incelenmesini ifade eden bir kavramdır. Transpaletler ile taşınacak yükler paletlere yüklenerek nakliye edilir. Kullanım amaçlarına göre sınıflandırılan transpaletler, insan gücü ile ya da akü ile çalıştırılabilen modellere sahiptir. Bu araçların önünde bulunan iki büyük çatalın üzerine, palet boşluklarına yükler yerleştirilir ve çatallar yukarı kaldırılarak yükleme işlemi gerçekleştirilir. Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve İş Ekipmanları Yönetmeliği 2016 kuralları çerçevesinde transpaletler yılda bir kez yetkili kişiler tarafından muayene ve kontrol edilmek zorundadır. Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerlerdir. Bu kişilerin dışında yapılan transpalet periyodik kontrolü, denetim, inceleme, değerlendirme ve kontroller yasal olarak geçerli kabul edilmemektedir.

Transpalet Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Transpalet

Transpalet araçları; kullanım amacına göre kısa transpalet, uzun transpalet ve özel makaslı transpalet olarak sınıflandırılır. Bu tür araçlar yalnızca yük taşımak amacı ile kullanılmak zorundadır. Transpaletlerin genel çalışma prensibi iterek değil çekerek kullanılmasıdır. Transpaletlerin taşıma kapasitelerinin üzerinde yük taşınması halinde veya transpaletin ağırlık merkeziyle yükün ağırlık merkezinin uyumlu olmaması halinde transpaletler devrilebilir. Bu tür iş kazalarının önüne geçilmesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınmak zorundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar mevzuatında yer alan transpaletler, istif makineleri (forklift, transpalet, lift) grubunda göstermiştir. Transpaletlerin kullanımı ile ilgili başka bir yasal düzenleme öngürülmemişse transpalet periyodik kontrolü yılda bir kez yaptırılmak zorundadır. Transpalet periyodik kontrolünün, işverenler tarafından yaptırılması yasal bir yükümlülüktür. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince bu kontroller mutlaka makine mühendisleri, yüksek teknikerler ya da makine teknikerleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Yetkili kişiler tarafından düzenlenen ve hazırlanan transpalet periyodik kontrolü raporları mutlaka saklanmalı ve arşivlenmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında işveren tarafından, yetkililere gösterilebilmelidir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Transpalet  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.