Toz Ölçümleri

Toz Ölçümü,  çalışan sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek tehlikelerden korunmak amacı ile yapılan bir testtir. Toz ölçümü, Ortam ölçümleri yönetmeliklerine göre yapılmalıdır. İş yerlerinin, çalışma koşulu ve çalışma sektörüne uygun olarak Ortam ölçümleri periyotları çalışan sağlığı açısından aksatılmadan zamanında yapılması gerekmektedir.

Toz Ölçümü Nasıl Yapılır?

Toz Ölçümleri

Çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen, bir çok akciğer hastalığının ortaya çıkmasına neden olan, hatta kimi zaman ölümlere kadar giden hastalıkların ortaya çıkmasında baş rol oynayan toz zerrecikleri, insan ömrünün kısalmasında en etkin rol oynayan faktörlerdir. Toz ölçümünün amacı, kömür, ağaç,tahıl ve diğer madenlerin çıkartılması ve işlenmesi sırasında açığa çıkan ve çalışan sağlığına zarar veren tozların solunum yolu ile ciğerlerde oluşabilecek ve dönüşü olmayan rahatsızlıkların oluşmasına engel olmaktır. Yönetmelik kapsamında çalışan sağlığını ve güvenliğini korumak ve mesleki hastalıkların oluşabileceği her türlü risk faktörlerinin işveren tarafından önlenmesi gerekmektedir. ÇSGB belirlediği, gerekli eğitim ve bilgi işveren tarafından çalışanlara verilmelidir. Mekan içerisinde oluşan tozların hava yoluyla solunmaması için İSG standartlarında koruyucu maskeler, koruyucu donanımları ve araç gereçleri işveren tarafından tedarik edilmesi zorunludur.

Toz ölçümleri işletme içerisinde bulunan toz kaynaklarında, toz kaynaklarının etki ettiği çalışma ortamlarında, işletmede bulunan idari bina, açık ve kapalı alanlarda toz zerreciklerinin belirlenmesi için yapılır. Toz ölçümleri uzman ve yetkili kişiler tarafından kontrol edilerek ölçüm cihazları ile toz kaynağında veya ortamdan alınan örnekleme ile yapılmalıdır.

Toz ölçümleri iş yerlerinde 2 farklı yöntem olarak ölçülmektedir. Bu yöntemler solunabilir ölçümler ve toplam toz ölçümleridir. Solunabilir ölçümler; Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozların ölçülmesi. Toplam ölçümler ise;  Aerodinamik eş değer çapı 10 mikronun altında olan tozların ölçülmesi şeklinde yapılır.

Toz ölçümü için ortam değerlendirmesi yapılırken;  İş yeri ortamında, çalışanların, hangi biçimde olursa olsun ilişkide bulundukları tozlar nelerdir? Ortamda tozlar, hangi işlemlerde, hangi kaynaklardan ve hangi biçimlerde ortama yayılmaktadır? İş yerinin yapısal, yerleşim ve havalandırma durumu  nasıldır?  Ortam havasındaki tozların miktarları  hangi düzeylerdedir? Çalışan kişiler, bir iş gününde ne kadar süre ile tozlu ortamda bulunmaktadırlar? Bunun gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Toz Ölçümleri-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)