Çevresel Ölçüm ve Analizler
31 Mayıs 2017

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği tepki olarak tanımlanabilir. Topraklama kontrolleri, toprak direncinin ölçümlenmesi için gerçekleştirilir. Toprak normal şartlarda güçlü bir iletken değildir. Fakat elektrik akımı için toprak alanı ne kadar genişse toprağın elektrik akımı direnci o kadar düşer ve toprağın büyüklüğü onu iyi bir iletkene dönüştürür. Topraklama tesisatı yönetmeliği ve elektrik tesisatı periyodik kontrol yönetmeliği çerçevesinde topraklama periyodik kontrolü uzman kişiler tarafından yılda bir kez  mutlaka gerçekleştirilmek zorundadır. Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler; elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleridir. Topraklama periyodik kontrolü yapıldıktan sonra yetkili kişiler mutlaka kontroller ile ilgili rapor hazırlamalıdır.

Topraklama Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Toprak genel olarak iyi bir iletken değildir. Fakat toprak alanı büyük ve geniş ise toprak iyi bir iletkene dönüşmektedir. Bu açıdan bir tesis kurulmadan önce mutlaka topraklama ölçümleri yapılmalıdır. Toprağın özdirenci, bir metreküp toprağın direnci baz alınarak ölçülmektedir. Bu özdirenç değeri, toprağın yapısı ve içerdiği su oranına paraleldir. Bir elektrodun toprağa geçiş direnci, toprağın özdirencine bağlı bir durumdadır. Killi toprak, çakıl ve bataklık gibi zeminlerde direnç düşük, taşlı zeminlerde direnç yüksek olmaktadır. İletkenlerin toprağa karşı yalıtım yapılması, toprak direnci test cihazları ile ölçülür. İletkenlerin birbirine karşı yalıtım ise izolasyon megeri yani izolasyon test cihazları kullanılarak ölçülür. Yalıtım direnci ölçün tüm araçlar özel olarak üretilen ve taşınabilir birer ohm metredir. Bu cihazlarla toprak direncini ölçmek oldukça kesin ve güvenilir sonuçlar vermektedir. Toprağın direncini etkileyen başka unsurlar olduğu için farklı topraklama elektrotları kullanılır. Hassas modern ve bilgisayar kontrollü cihazlar işletmelerde kullanıldığı takdirde, uyum sorunu yaşanabilir. Toprağın altındaki metalik olmayan kanal ve boru sistemleri, düşük toprak direnci bakımından riskli olabilir. Çünkü toprak direncini, toprağın nemli olması çok etkiler. Toprağın normal direncinin seviyesi, topraklama direncinin seviyesini belirler. Toprak elektrodu ve topraklama sistemleri endüstriyel kuruluşlar, üretim yerleri ve yapılarda güvenliği sağlamanın en önemli unsurlarından biridir.

Bir cevap yazın