Titreşim Ölçümü

Titreşim ölçümü oldukça ayrıntılı, mekanik, elektrik ve elektronik bilgisi içeriklidir. Titreşim ölçümleri Ortam ölçümleri yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Titreşim ölçümlerinde titreşim genliği ile titreşim frekansı bilgileri sonucuna ulaşmak temel amaçtır. işletme verimliliği, güvenlik ve çalışan sağlığı göz önünde bulundurularak, Ortam ölçümleri periyotları aksatılmadan zamanında ve uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Titreşim Ölçümü Nasıl Yapılır?

Titreşim Ölçümü

Titreşim ölçümü titreşimin en fazla olduğu alanda üç yönde yapılır ve en yüksek değer esas alınır. Binaların, yerleşim yeri bölgesi ve sanayi tesisi binalarının yakınından geçen demir yolu ve kara yolu ulaşım araçlarının bu binalarda yaratacağı titreşimler için de bu değerler sınır olarak kullanılır. Yönetmeliğe göre titreşim ölçüm parametresi mm/s cinsinden titreşim hızı tepe değeridir.

Endüstrideki titreşim kaynaklarının çoğu ise insan vücuduna ulaşan titreşim kaynaklarıdır. Bu kaynaklar, taşınabilir testereler, rende makineleri, pnömatik çekiçler, rende makineleri, sanayide kullanılan elektrikli el aletleridir.

İnsan düşük frekanslı titreşimlerde yalnızca sarsıntı hissederken, yüksek frekanslı titreşimlerde karıncalanma ve yanma hissi duyabilir.

Titreşim ölçümü, insan vücudunun maruz kaldığı alanda ölçülür. Lokal titreşimlerde ise ölçüm, aletin çalışılan kısmından veya el ile tutulan kısmından ölçülür. Titreşim iletiminde bir engel veya herhangi başka bir faktör var ise bunlar ölçüm esnasında göz önünde bulundurulur. Ölçüm uzman kişiler tarafından, onaylanmış ve kalibrasyonu yapılmış daha önceden yapılmış onaylı cihazlar ile yapılmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 22 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK ile birlikte

İşverenlerin, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. Bu ölçümlerin, 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yaptırılmaları gerekmektedir.

Titreşim yayılımını, yankılanmasını ve şiddetlenmesini kontrol etmek için ise, makine yerleşimini duvar ve zeminden izole etmek, taban bağlantılarını anti titreşim materyalleri kullanarak yerleştirmek,  çözüm yollarından bir bölümünü oluşturmaktadır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Titreşim Ölçümü-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)