Tesis İşletmeciliği

Tesis İşletmeciliği

Atıksu arıtma tesisi işletilmesi, çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için Çevre Bakanlığı tarafından alınan izin ile mümkün hale gelebilmektedir. Doğru şekilde işletilmesi gerekmektedir; aksi takdirde daha çok maliyet ve sıkıntı getirecek durumlar ile karşılaşılabilir. OSGB, atık suyun çıkışı, analizi ve kontrolü konusunda işveren ile koordinasyonlu bir şekilde çalışmalıdır. Olası risk durumlarını içerdiği için iş güvenliği açısından da önem arz eden konulardan bir tanesidir. İş Güvenliği Uzmanı işletmenin çalışabilirliğini ve sürekliliğin sağlanması adına atıksu arıtma tesisi işletilmesi konusunda da yönlendirici olabilmektedir. İşyeri hekimliği sağlıklı çevrenin sağlanabilmesi ve insan sağlığının korunması açısından da işletmede etkin rol oynamaktadır. Atıksu arıtma tesisi çalışma prensibi kısaca, çıkış suyunun analizinin sağlanması, takip edilmesi ve karşılaşılan problemlerin giderilmesini sağlamaktadır. Atıksu arıtma tesisi nasıl çalışır? konusunda OSGB ve İş Güvenliği Uzmanı tesis için gerekli düzenleme ve işletme için danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Atıksu arıtma tesisi işletilmesi Çevre Bakanlığı tarafından verilen izin ile mümkün hale gelmektedir. Sonrası için atılan adım ise, mutlaka atıksu arıtma tesisi işletilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve verimli olarak işlerliğinin sağlanması olacaktır. Karşılaşılan atıksu arıtma tesisi işletme problemleri en kısa sürede çözülmelidir. Problemin ne olduğunun tespiti ve ardından düzeltilmesi oldukça mühimdir. Tesisin düzenli olarak çalışması su kirliliği kontrol yönetmeliğine ve diğer yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır.

Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesinin Önemi

Tesis için nitelikli elemanların yetiştirilmesi öncelikli şartlardan bir tanesidir. Gerekli eğitim görevli uzman tarafından büyük bir titizlikle verilmelidir. Atıksu arıtma tesisi işletilmesi, çıkış suyunun Çevre Bakanlığı tarafından verilen değerlere uygun olması gelmektedir. Bu durum çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir konudur. Çeşitli bileşenlerden oluşan tesisin sorunsuz çalışması birincil önceliktir. Tesiste, kontrol laboratuvarları bulunmalıdır; gerekli incelemelerde bulunan ve gerekli durumlarda müdahil olacak ekiplere de sahip olmalıdır. Fabrika gibi atıksuyun fazla olduğu yerlerde tesisin yönetmeliğe uygun şekilde işlevine uygun çalışabilmesi sağlanmalıdır. Çevre ve insan sağlığı açısından aksi durumlarla karşılaşılması ve risklerin ortaya çıkabileceği Bakanlık denetçileri tarafından tespit edildiğinde işletmeye çeşitli cezalar verilmektedir. Bu yüzden sorumluluklar önem arz etmektedir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Tesis İşletmeciliği  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)