Termal Konfor Ölçümü

Termal konfor ölçümü; genel olarak bir işletmede çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder. Termal konfor ölçümü Ortam ölçümleri yönetmeliklerine göre yapılmalıdır. Ortam ölçümleri periyotları verimlilik ve sağlık açısından aksatılmadan zamanında yapılması gerekmektedir.

Termal Konfor Ölçümü Nasıl Yapılır?

Termal Konfor Ölçümü

Kapalı bir ortam içerisinde termal konfor rahatlığının hemen farkına varılmaz, ancak bir süre geçtikten sonra termal konfor hissedilmeye başlanır. Eğer termal konfor koşulları mevcut değilse; önce sıkıntı hissedilir ve daha sonra rahatsızlık duyulur.

Termal konforu etkileyen hem çevresel hem de kişisel etkenler vardır. Bu faktörler birbirinden bağımsız olmakla birlikte, bir araya geldiğinde çalışanın termal konforunu belirleyen faktörlerdir. Bunlar; çevresel faktörler (hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı ve radyan ısı) ve kişisel faktörlerdir (giyim, çalışanın yaşı ve cinsiyeti, çalışanın sağlık durumu ve metabolizma sıcaklığı). Bu faktörlerin değişmesine bağlı olarak termal konfor ölçümleri de az ya da çok değişiklik gösterir.

Hava sıcaklığı Ortamın sıcaklığının ya da soğukluğunun bir  ölçüsüdür, kuru termometre ile ölçülür. Nem; havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir. İş sağlığı açısından bağıl nemin önemi büyüktür. Genel olarak bir iş yerinde bağıl nem %30 ile %65 olmalı ve bu sınır aşılmamalıdır ve higrometre ile ölçülür. Hava akım hızı; İşletmelerde, sağlığa zararlı olan gaz ve tozların ortamdan uzaklaştırılması için uygun hava hızı akımı oluşturulmalıdır. Anemometre ile ölçülür. Radyan ısı; Sıcak bir nesneden yayılan ısıdır ve  bu ısı hava sıcaklığına göre daha fazla etki eder. Glob Termometre ile ölçülür.

Kişisel faktörlerde ise giysilerin, termal konfor giysileri olması gerekmektedir. Termal konfor giysileri yalıtkan etkisiyle çalışanların daha rahat etmesini sağlar.

Termal konfor ölçümleri yapılırken göz önünde bulundurulması gereken diğer unsurlar ise, havalandırma sistemlerinin kontrolünü yapmak, ısı yayan makinelerin duvar veya başka bir engelleyiciyle arasındaki mesafeyi kontrol etmek önemli faktörlerdir.

Termal konfor ölçümleri uzman ve yetkili kişiler tarafından daha önce onaylanmış ve kalibrasyonu yapılmış ölçüm cıhazları ile yaplımalıdır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Termal Konfor Ölçümü-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)