demko çevre

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]
29 Mayıs 2017

Amonyak Ölçümleri

Amonyak ölçümleri; İş Sağlığı ve Güvenliği ortam ölçümleri yönetmelik gereğince yapılmaktadır. Amonyak analiz edilirken hangi metodun kullanılacağını etkileyen unsurlar girişimlerin varlığı ve konsantrasyondur. Genel olarak düşük […]
28 Mayıs 2017

Arındırma Lisansları

Arındırma lisansı; PCB ile kirlenmiş sıvı, araç ve her türlü materyalin güvenli şartlar altında yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlayan tüm arındırma işlemleri için alınan izin […]