Sülfürik Asit Ölçümü

Sülfürik Asit Ölçümü

Sülfürik asit ölçümü; sanayide kullanılan, kuvvetli bir mineral asit olan sülfirik asit maddesini analiz etmek için uygulanmaktadır. Sülfürik asit; renksiz, elektriği ileten ve yağ gibi kaygan bir sıvıdır. Her konsantrasyonda suda çözünen sülfürük asit, kimya endüstrisinde çok yaygın bir biçimde kullanılır. Halk arasında zaç yağı, zaç asidi veya akü asidi olarak bilinir. Asit yoğunluğu 25 C derecede 1,834’tür. 10,5 C derecede donar, 318 C derece ise kaynama noktasıdır. Suyla karışan sülfürik asit yüksek bir ısı açığa çıkmasına neden olur. Sülfürik asit, ortam ölçümleri yönetmelik çerçevesinde belirlenen kurallar ile inceleme altına alınır. İnsan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olan bu madde, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemleri alabilmek adına periyodik aralıklar ile iş yeri ortam ölçümleri kapsamında incelenmelidir. Ortam ölçümü yapan firmalardan birisi olan Demko şirketine sülfürik asit ölçümü ve diğer işlemler için başvurabilirsiniz.

Sülfürik Asit Kullanım Alanları Nelerdir?

Sülfürik Asit Ölçümü

Sülfürik asit ölçümü yapılmasının temel nedeni insan sağlığını ciddi bir biçimde tehdit etmesidir. Sülfürik asit tehlikeli sıçramaları alabilir bu sebeple asit seyreltileceği zaman suyu aside değil, asidi suya eklemek önemlidir. Sülfürik asidin, vücudun herhangi bir yerine temas ettiği durumlarda acil müdahale edilmesi gerekir. Sülfürik asit asla gözlerle temas etmemelidir. Bu madde gözlerle temas ederse anında göz çevresinin göz duşu ve seyreltik baz ile yıkanması gerekir. Gözlerin bu durumda asla su ile yıkanmaması gerekir. Çünkü su ile temas eden sülfürik asit yoğun bir ısı ortaya çıkaracaktır. Sülfürik asit, vücudun herhangi bir yerine temas ettiği anda ağır yanıklar ortaya çıkardığı bilinmektedir.  Sülfürik asit herhangi bir yüzeye döküldüğü anda hemen kurulanmalı ve daha sonra su ile silinmelidir.

Sülfürik asit doğada asla saf halde bulunmamaktadır. Bu madde, endüstride değme yöntemi kullanılarak ya da kurşun odalarda üretilmektedir. Bu tür yöntemlerde kükürt dioksit çeşitli katalizörler ile oksijen yüklenerek kükürt triokside dönüştürülüp daha sonra kükür trioksit su ile tepkimeye sokularak sülfürik asit meydana getirilir.

Sülfürik asit farklı biçimlerde ilaçlama, petrol arıtım, pigment, gübre, patlayıcı madde, inorganik tuz, metalurji, pil imalatı ve boyar madde işlemlerinde kullanılır. Endüstride yaygın bir kullanım alanı olan sülfürik asit ölçümleri bu sebeple bu sektörlerde mutlaka yaptırılmalıdır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Sülfürik Asit Ölçümü  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.