Platform

Platform

Yük kaldırma platformu; bir montaj hattı üstünde kullanılan, ağır çalışma şartlarına uygun bir biçimde üretilen, materyal taşıma amacı ile kullanılan ve çelik konstrüksiyon gövdeleri bulunan platformları ifade eden bir kavramdır. Bu platformu istenilen yüksekliğe erişmesine sağlamak amacı ile ayakta çalıştırılan hidrolik kaldırma düzenekleri bulunmaktadır. Bunun dışında manuel olarak kontrol edilebilen indirme özelliği de bulunan hidrolik yük platformu, çok dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır. Yük kaldırma platformlarında hem operatörü hem de platformu koryan aşırı yük güvenlik valfleri mevcuttur. Fakat buna rağmen ağır işlerde kullanılan yük kaldırma platformu çoğu zaman iş kazalarına neden olabilmektedir. Makaslı hidrolik platform düzeneklerinin güvenliğinin sağlanması amacı ile işveren tarafından periyodik olarak denetim ve kontrolleri mutlaka gerçekleştirilmelidir. Hidrolik makaslı platform projesi ve tüm yük kaldırma platformları için şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Yük Kaldırma Platformu Çalışma Prensibi

Platform

Yük kaldırma platformları; alçak tip yük platformu, U tipi yük platformu, makaslı tandem platform ve hidrolik yük platformu olarak kullanım amaçlarına, kaldırma kapasiteleri, boyutları ve taşıma kapasitelerine göre sınıflandırılır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ekinde bulunan Ek 3 Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar mevzuatında, yük kaldırma platformu; kaldırma ve iletme araçları grubuna alınmıştır. Bu grupta yer alan tüm makinelerde olduğu gibi yük kaldırma platformlarında da belirtilen yükün asgari 1,25 katı ağırlığı güvenli bir şekilde kaldırıp, iletecek ve yukarıda tutabilecek güce sahip olmaları ve bunun yanı sıra güçlü bir fren sistemine sahip olmaları gerekmektedir.

Yönetmelik uyarınca yük kaldırma platformu kontrolleri mutlaka yetkili makine mühendisleri, makine teknikerleri ya da yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekir. Yük kaldırma platformları için kararlılık deneyleri yapılmaktadır. Bu tür testler; yönetmelikte beyan edilen standartlara uygun bir biçimde uygulanır. Eğer bu kontrol ve muayenelerde, tahribatsız muayene yöntemi kullanılacaksa bu tür işlemleri yalnızca, TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene (NDT) personelinin kalifikasyonu ve belgelendirme, Genel Özellikler standartlarına göre eğitim alan tekniker, yüksek tekniker ve makine mühendisleri tarafından yapılmak zorundadır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Platform  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.