Ortam Ölçümü

Ortam ölçümü; iş yerlerinde personellerin ortam ölçümleri yönetmelik gereğince daha verimli çalışmalarını sağlamak ve sağlıklarını korumak amacı ile yapılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10. maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma ortamında ve personellerin maruz kaldığı tüm risklerin belirlenmesine yönelik gerekli olan ölçüm, analiz, araştırma ve kontrollerin yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Ortam ölçümleri periyodu yılda bir kez olmalıdır. İşveren gerekli olan iç ortam ölçümü, test ve analizlerin risk değerlendirmelerine göre yaptırmaktadır. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi gerekli gördüğü taktirde iş hijyeni ölçüm, analiz ve testler tekrarlanabilir.

Ortam Ölçümleri Nelerdir?

Ortam Ölçümü

İş yeri ortamında yapılan ölçümler arasında; ortam toz ölçümü, ortam kimyasal ölçümü, ortam gürültü ölçümü, ortam VOC ölçümü, ortam aydınlatma ölçümü, ortam termal konfor ölçümü, ortam titreşim ölçümü yer almaktadır. Kişisel maruziyet ölçümleri kapsamında ise; kişisel gürültü maruziyeti ölçümü, kişisel gaz maruziyeti ölçümü, kişisel toz maruziyeti ölçümü, kişisel kimyasal maruziyeti ölçümü, kişisel titreşim maruziyeti ölçümü ve solunabilir toplam toz ölçümü yer almaktadır.

İşverenler, iş yerinde bulunan, işlem gören ve kullanılan maddeler ile cihazların çalışma ortam şartlarının riskleri, zararlı etkileri ve tehlikelerinden personelleri korumakla yükümlüdür. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca; Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ölçüm laboratuvarlarına yaptırmakla yükümlüdür. Yönetmelik gereği iş yeri ortam ölçümü test, araştırma, analiz ve değerlendirme sonuçlarına dair raporlar ve belgeler, denetimlerde gösterilmek üzere arşivlenerek saklanmak zorundadır. Yeni değişen iş sağlığı ve güvenliği kaidelerine göre iş yerinde oluşabilecek fiziksel risk faktörleri çerçevesinde belirli bir biçimde sınıflandırılarak ortam ölçümleri gerçekleştirip, değerlendirilmesi, tedbirler alınırken daha faydalı olacağı için değiştirilmiştir. Yine iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak raporlanması gerekmektedir. Bu şekilde çok daha sağlıklı ortam ölçümü gerçekleştirilmiş ve raporlanmış olur.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Ortam Ölçümü  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)