Oksijen Ölçümü

Oksijen Ölçümü

Oksijen ölçümü; iç hava kalitesini büyük ölçüde etkileyen oksijenin analiz edilmesi, araştırılması, ölçülmesi ve değerlendirilmesine verilen isimdir. Kapalı alanlarda ve tehlikeli olan giriş izni gerektiren kapalı alanlarda bu ölçümler yapılarak olası risk ve tehlikelere karşı çeşitli önlemler alınır. Kapalı alanlara sahip iş yerlerindeki çalışanlar sürekli tehlikeli ve iç hava kalitesi düşük havayı soludukları zaman ciddi hastalıklara maruz kalabilirler. Üstelik bu tür durumlar en hafif şekilde çalışanların performansını ve çalışma sistemlerini olumsuz yönde etkiler. Bu sebeple ortam ölçümleri yönetmelikleri uyarınca iş yeri ortam ölçümleri eksiksiz, dikkatli ve titizlikle yapılmak zorundadır. Oksijen ölçümü, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından periyodik bir biçimde gerçekleştirilmek zorundadır. Ortam ölçümü yapan firmalardan birisi olan Demko’da her türlü ortam ölçümü ve analizleri yaptırabilirsiniz.

Oksijen Ölçümü Nasıl Yapılır?

Oksijen Ölçümü

Kapalı ortamlarda yapılan iş faaliyetlerinde iç ortamın hava kalitesi oldukça önemlidir. Tehlikeli gazların ortaya çıkması durumunda çalışanların soluduğu bu hava tehlikeli ve ölümcül hastalıklara neden olabilir. Bu yüzden öncelikle iç ortam hava koşullarının çok hassas bir biçimde oksijen ölçümü yapılması gerekmektedir. Gaz ve buhar gibi maddelerin ölçümü üç aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşamada ortamdaki oksijen miktarı ölçülerek tespit edilir. İkinci aşamada ortamda bulunan parlayıcı gaz ve buharlar saptanır. Üçüncü aşamada ise ortamda bulunan zehirli gazların ölçümü gerçekleştirilir. İlk aşamada oksijen seviyesinin ölçülmesinin esas sebebi, tutuşabilen gazların analizini gerçekleştiren birden fazla cihazın düzgün bir biçimde çalışması için oksijenden yararlanması ve oksijen seviyesinin asgari olduğu mekanlarda aynı cihazların güvenilir sonuçlar vermemesidir. İkinci aşamada parlayıcı gazların ölçülmesinin sebebi ise patlama veya yangın riskinin olduğu zamanlarda, zehirli gazlara maruz kalındığı için çok tehlikeli ve ölümcül olabilmesidir.

Kapalı ortamlarda tehlike meydana getirebilecek üç temel faktör vardır. Bunlar, oksijen açısından yetersiz mekanlar, patlayıcı ortamlar ve zehirli ortamlardır. Kapalı alanlardaki oksijen yetersizliğinden dolayı bir çok kişi ölümle karşı karşıya kalabilir. Bir ortamda % 22 oranında oksijen varsa oksijence zengin ortam olarak tanımlanır. Bir ortamda % 20 oksijen oranı normal düzey ve giriş için güvenlidir. % 19.5 oksijen oranı oksijen açısından yetersiz ortamdır. % 16 oksijen oranı karar verme ve teneffüs bozukluğuna yol açar. % 14 oksijen oranı ise çok fazla yorulma ve yanlış karar vermeye sebep olur. % 11 ve altı oksijen oranı ise teneffüs zorluğuna ve ölüme neden olur.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Oksijen Ölçümü  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.