Mikrobiyoloji

Gıda ölçümleri; mikrobiyoloji kapsamında yapılmaktadır. Hijyen denetimleri esnasında gıda üreten ya da satan işletme veya marketlerden hammadde, yarı mamul ya da tüketime hazır gıdalar, üretim hattı, personel ve ekipmanlar, riskli görülen diğer faktörlerden mikrobiyal uygunluk kontrolü yapmak amacı ile swab örnekleri alınabilir. Gıda sertifikası ve gıda belgeleri alabilmek için bu tür ölçümlerin yapılması gerekir. Ayrıca bu tür işletmelerin ortam havasını mikrobiyolojik kontroller ile Demko şirketi profesyonel ekipleri tarafından gerçekleştirmektedir. Hava örnekleme cihazları eşliğinde yapılan bu kontroller, işyerinin hijyen standartlarını denetler.

Gıda Ölçümleri İçin Hangi Analizler Yapılır?

Mikrobiyoloji

Campylobacter, Süt asidi bakterileri, Clostridium, Bacillus cereus, Koliform Bakteriler ve E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobactericeae, Stafilokoklar, Salmonella, Vibrio parahaemolyticus, E.coli O157:H7, Toplam bakteri sayısı, Listeria ile Maya ve Küflerin analizi yapılmaktadır.

Birçok türde mikroorganizma dünya üzerinde bulunur. Bazıları primer kültür ya da probiyotik kültürler olarak gıda mamullerine ilave edilir. Başka mikroorganizmalar ise ürünün bozulmasına neden olabilir. Patojen mikroorganizmalar, gıda ürünlerinde bulunabilir. Bu yüzden tüm bu mikroorganizma türlerinin denetimi, mikrobiyolojik floranın kalitesi ve stabiletesi, hijyen standartlarının düşük olması insan sağlığını tehdit eder. Bu sebeple gıda ölçümleri eksiksiz ve çok dikkatli bir biçimde yapılmalıdır.

Listeria, dünyanın hemen her yerinde rastlanabilen çok yaygın bir mikroorganizma türüdür. Listeria, gıda maddelerinin kazanım aşamasında yani sağım ya da kesim esnasında bulaşır. Bu mikroorganizma genellikle çiğ ve hayvansal gıdalarda, bazı balık türlerinde gözlemlenir. Isı etkisiyle öldürülebilen listerialar, buzdolabı ya da vakumlu ambalajlarda çoğalabilirler.

Salmonella ise dünyada en yaygın ve sık rastlanan bir mikroorganizmadır. Dünyada her yıl gıda maddelerinin neden olduğu 50.000 salmonella vakası tespit edilmiştir. Birçok hayvan salmonella taşıdığı için hijyen standartları yüksek tutulmak zorundadır.

Campylobacter, hayvansal kaynaklı bir mikroorganizmadır. Antikor testi yapılarak campylobacter analizi yapılabilmektedir.

Stafilokok denilen mikroorganizmalar hayvan ve insanlarda bulunabilir. Gıda maddelerinde çoğalabilen stafilokok mikroorganizmaları, özellikle 10-40 C derede sıcaklıklarda çoğalma eğilimi gösterir. Bu tür mikroorganizmaların tespit edilmesi ve gıda maddelerinden yok edilmesi amacı ile bir dizi test uygulanması yasal bir zorunluluktur.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Mikrobiyoloji  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)