Kükürt Dioksit Ölçümü

Kükürt dioksit ölçümü; kullanım alanları oldukça geniş olan hava kirliliği ve asit yağmurlarına neden olan kükürt dioksit gazının araştırılması ve analiz edilmesini ifade eden bir kavramdır. Kükürt dioksit; bir kükürt ve iki oksijenden meydana gelir. Keskin kokulu, reaktif ve renksiz özellikler taşıyan kükürt dioksit sağlık açısından çok büyük riskler taşır ve oldukça tehlikeli bir maddedir. Kömür ve fuel oil gibi maddelerin kükürt içeriğinden dolayı metal eritme işlemlerinde kullanılabilir. Kükürt dioksit ölçümü özellikle iş yerlerinde ve çalışma alanlarında yapılan faaliyetlerde ortaya çıktığı zaman çalışanların sağlığını ciddi tehlikeye atan kükürt dioksit maddesine maruziyeti önlemek amacı ile periyodik olarak yaptırılmalıdır. Ortam ölçümleri yönetmelik gereğince, iş yeri ortam ölçümleri düzenli aralıklar ile gerçekleştirilmelidir. Böylece çalışanların sağlığı, güvenliği korunur ve performans ile verimliliği arttırılır. Ortam ölçümü yapan firmalar arasında konumlanan Demko şirketine tüm iş sağlığı ve güvenliği ölçümlerini yaptırabilirsiniz.

Kükürt Dioksit Ölçümü Nasıl Yapılır?

Kükürt Dioksit Ölçümü

Kükürt dioksit çocuklar ve astımlı yetişkinleri ciddi bir biçimde etkilemektedir. İnsanlarda göğüs sıkışması, hırıltılı solunum, kesik nefe alıp verme gibi belirtiler gösterir. Kalp, solunum ve sinir sistemine zarar verir.

Kükürt dioksit maddesi; inşaat, cilalama, taşlama, gıdaları dondurma ve soğutma, şarap ve meşrubat, cam üretimi, meyve ve sebze gibi sektörlerde kullanılır.

Kükürt dioksit ölçümü; iki farklı yöntem ile yapılabilmektedir. Destilasyon yöntemi ile kükürt dioksit analizinde; taşıyıcı olarak azot gazı kullanılır. Kükürt dioksit destiliasyon işlemi sırasında açığa çıkar daha sonra hidrojen peroksit çözeltisinde toplanır. Çözeltide toplanan ve sülfürik aside dönüşen kükürt dioksiot ayarlı bir baz ile titrasyonu ilkesine dayanarak ölçülür. Homojen hale getirilen numuneden 50 ml alınır. Daha sonra destilasyon balonunun içerisine numune yerleştirilir ve üstüne 50 ml metanol ilave edilir. Bu aşamadan sonra 20 ml hidrojen peroksit, birkaç damla hazırlanan indikatör çözeltisi ile 50 ml saf su eklenir. Yeşil renk ortaya çıkıncaya dek bir kaç damla 0.01 N sodyum hidroksit çözeltisi ilave edilir. Emniyet için toplayıcı tüpe 10 ml nötralize edilen hidrojen peroksit çözeltisi konur. Saniyede bir kez kabarcık şekline gelen azot gazı bağlandıktan sonra destilasyon balonuna 15 ml fosforik asit eklenir ve hemen soğutucuya tekrar bağlanarak destilasyon işlemi yapılır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Kükürdioksit Ölçümü  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.