Ksilen Ölçümü

Ksilen Ölçümü

Ksilen ölçümü; xylol, metil toluen ya da dimetil benzen olarak da anılan yanıcı özelliği bulunan toksik bir madde olan ksilenin analiz edilmesini ifade eder. Cilde temas ya da solunum yolu ile vücuda giren ksilen hemen kana karışır. Akciğer ve karaciğerlerde parçalanan metilhippürik asit, idrar ile vücuttan dışarı yaklaşık on sekiz saatte atılır. Kişinin maruziyetini ölçen teknikle, vücuda alınan ksilen miktarı ölçülebilir. Ortam ölçümleri yönetmelik gereği idrarda bulunan her 1 gram keratin başına düşen 1,5 gram metilhippürat seviyesi solunum düzeyinde belirlenebilecek 100 ppm ksilene eş değer kabul edilir. İşyeri ortam ölçümleri, bu gibi tehlikeli maddelerin personellerde yarattığı maruziyeti analiz etmek için periyodik olarak yaptırılmak zorundadır. Ortam ölçümü yapan firmalar arasında bulunan Demko tarafından ihtiyacınız olan ksilen ölçümü ve testleri titizlikle yapılmaktadır.

Ksilen Hangi Hastalıklara Neden Olur?

Ksilen Ölçümü

Yoğun ve yaygın bir kullanım alanı olan kimyasal toksik ksilen için yüksek düzeyde önlemler alınmalıdır. Fakat yine de kişilerde maruziyet tam olarak engellenemeyebilir. Cilt teması ve solunum yoluyla alınan ksilen, cilt altı yağ dokusu ve kas dokusunda uzun müddet kalabilir. Ksilen maddesinin gözler ile temas etmesi durumunda kişilerde körlük meydana gelebilir.

Düşük dozda maruziyet yaşayan kişilerde yorgunluk, iştah azalması, vücut sıcaklığında artış, baş ağrısı, yorgunluk, koordinasyon bozuklukları, anoreksi, konfüzyon, tremor gibi belirtiler gözlemlenebilir. Kronik maruziyet durumunda ise burunda kuruluk, üremi, çarpıntı, burun kanaması ve mukozal kanamalar, lökopeni, kunjunktivit, davranış bozuklukları, dermatit, sinir sistemi depresyonu, göğüs ağrısı, akciğer ödemi, kemik iliğinde sellülarite artması, karaciğerde büyüme, böbrek hastalıkları ve anemi gibi rahatsızlıklar görülebilir.

Ksilen Ölçümü Hangi Sektörlerde Yapılmalıdır?

Petrol sektöründe ksilen ölçümü mutlaka yapılmalıdır. Kimya sanayisinde kimyasal madde ölçümleri içinde ksilen ölçümü yapılması yasal bir zorunluluktur. Boya imal edilen ve boya depolanan sektörlerde ortam ölçümleri uygulanmalıdır. İlaç sektöründe kimyasal madde ölçümleri yapılması işletme için bir yükümlülüktür. Tekstil sektöründe, atık su arıtma tesislerinde, matbaa ve basın yayın sektöründe, kaynak atölyelerinde kimyasal madde ölçümü yapılmalıdır. Deri tabaklanma işlemi yapılan deri imalathanelerinde, dökümhane gibi yerlerde, kauçuk ve plastik imalatı yapılan sektörler ile tıbbi laboratuarlarda mutlaka ksilen ölçümü gerçekleştirilmelidir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Ksilen Ölçümü  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.