Kimyasal Ölçümler

Kimyasal ölçümler endüstriyel zehirlerin ölçülmesidir. Kimyasal ölçümlerin en başında toksit maddeler; kurşun, civa, kadmiyum, fosfor, organo fosforlu bileşikler, organik çözücüler, arsenik gibi havada bulunan uçucu organiklerin cihaz aracılığı ile ölçülerek analiz edilmesidir. Ölçümler ortam ölçümleri yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

Kimyasal Ölçümleme Nasıl Yapılır?

Kimyasal Ölçümler

Endüstride kullanılan bir çok kimyasal madde için çalışan sağlığının korunması için her bir maddenin kimyasal özellikleri  göz önünde tutularak, işletme ortam havasında bulunmasına müsaade edilen sınır değerler oluşturulmuştur

İşverenler işletme ortamında risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin kontrolünü yapmak durumundadır. Çalışanların güvenlik ve sağlığını riske atacak olan tüm faktörler tek tek tespit edilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak risk değerlendirmesinin de yapılması zorunludur. Bu risk değerlendirilmesinde özellikle, kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik bakımından riskleri, malzeme güvenlik bilgi formu, maruziyetin süresi, cinsi ve düzeyi, kullanım şekli ve kullanım sıklığı, mesleki maruziyet sınır değeri ve biyolojik sınır değeri, daha önce yapılan sağlık gözetim sonuçları gibi faktörler üzerinde durulmalıdır.

Sağlık ve güvenlik bakımından risk ve tehlike oluşturacak olan tüm kimyasal maddelerin seviyelerinin saptanması ve gerekli standart kontrollerinin yapılması çalışma ortamı gözetlenmesi gerekmektedir. İşletmedeki gözetimde ham madde içerisinde yer alan kimyasal maddelerin çalışanların güvenlik ve sağlığına getirdiği tüm olumsuzluklar ortaya çıkarılmalıdır.

Kimyasal ölçüm yapılırken toksik maddeler, zararlı maddeler, aşındırıcı özelliklere sahip maddeler, alerjik maddeler ve kanserojen maddeler gibi faktörler vardır.. Yapılan kimyasal ölçümlerin temel amacı çalışma ortamındaki kişilerin ve çalışma ortamının insan sağlığına uygun hale getirilmesi ve tüm risklerin ortadan kaldırılmasıdır.

Aktif olan işletmelerdeki havayı, kullanılmakta olan malzeme ve araç gereçleri  gıda ya da insan vücudunun cildine temas ettiğinde bulaşan tüm çevresel faktörlere karşı koruma altında tutmamız gerekmektedir. Çalışma ortamının daha sağlıklı bir yer olabilmesi için kimyasal madde teması konusunda gerekli önlemler alınmalı ve gerekli kimyasal ölçümler yapılmalıdır.

Ortam ölçümü çalışmanın en yoğun olduğu, buharlaşmanın ve tozumanın en fazla olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Ölçüm, kimyasal maddenin işletme ortamında oluşturduğu toz, duman ve çalışanlar üzerindeki maruziyet değerleri teknik araçlar kullanarak ölçülmeli ve belli periyotlarda STEL değeri tespit edilerek yapılmalıdır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Kimyasal Ölçümler-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)