Kimyasal ve Fiziksel Ölçümler

Kimyasal ve fiziksel ölçümler; işyerlerinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında risk değerlendirmesinin bir parçasıdır. Bu çerçevede işyerlerinde kimyasal ve fiziksel değerlerin belirlenmesi işletmeler için bir yükümlülüktür. Kimyasal ölçümler ve fiziksel ölçümler, yasaların belirttiği biçimde teknik analizler ile gerçekleştirilmektedir.

Kimyasal Ölçümler Nelerdir?

Kimyasal ve Fiziksel Ölçümler

İşyerinde yanıcı ve patlayıcı gaz ile buharların saptanması, toksik gaz ve buharın tespit edilmesi, toplam uçucu organik bileşenleri belirlenmesi ve solunabilir, toplam tozları tespit edilmesi kimyasal ölçümler kapsamına girmektedir.

Toz ölçümleri; işyerlerinde havadaki organik ya da inorganik parçaların analizi için kullanılır. Toz ölçümleri genel olarak solunabilir toz ve toplam toz olarak ikiye ayrılır. Toplam toz analizi; ışık saçılması ya da gravimetrik yapılan ölçümün sonucu ile Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde bulunan sınır değerlerin karşılaştırılmasıdır. Solunabilir toz analizi ise; gravimetrik yöntemler ile yapılır ve yine sonuçlar yönetmelikteki değerler ile karşılaştırılır.

İşyerlerinde ortaya çıkan toksik ve yanıcı gazlar ile buharın saptanarak Kimyasal Maddelerle Mücadele Yönetmenliği’ndeki değerler karşılaştırılır. Hangi kimyasal maddelerinin derişiminin ölçüleceğine işyerindeki yapılan işte kullanılan kimyasal maddeler dikkate alınarak karar verilir. Patlama alt sınır değeri ise dedektör tipli cihazlar ile belirlenir.

Fiziksel Ölçümler Nasıl Yapılır?

Fiziksel ölçümler; aydınlatma ölçümü, gürültü ölçümü, titreşim ölçümü ve termal konfor ölçümü olarak dörde ayrılmaktadır. Aydınlatma ölçümü; işyerindeki ışık şiddetini diyot sensörlü portatif cihaz ile lux cinsinden ölçülür. TS EN 12464-1 : 2013 standartından açıklanan sınır değerlerle karşılaştırılarak ölçülmektedir.

Gürültü ölçümü; işyerlerindeki proses, yapılan iş ve makinalardan kaynaklanan ve insanları rahatsız eden seslerin hassas mikrofonlu portatif cihazlar ile desibel cinsinden ölçülmesidir. Bu ölçümler Gürültü Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerler ile karşılaştırılarak analiz edilir.

Titreşim ölçümü; işyerinde çalışanların maruz kaldığı bina titreşimi, malina titreşimi m/s2 cinsinden ölçümü ile gerçekleştirilir. Daha sonraki aşamada bu değerler Titreşim Yönetmeliği ile karşılaştırılır. İşyerinde personelin yaptığı işe bağlı olarak el, kol ya da beden titreşimi ölçümü yapılır.

Termal konfor ölçümünde ise; işyerindeki sıcaklık, nem ve hava akımı hızının yanı sıra personelin maruz kaldığı ısıl yük portatif cihazlar ile santigrat derece cinsinden ölçümlenmektedir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Kimyasal ve Fiziksel Ölçümler  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)