Kazanlar, Basınçlı Kaplar

Kazanlar, Basınçlı Kaplar

Kazanlar ve basınçlı kaplar; içinde sıvıların kaynatıldığı mekanizmaları ifade eder. Basınçlı kazan, buharlı kazanlar, basınçlı kaplar gibi bir çok çeşidi bulunur. Buhar kazanları, içinde sıvı kaynatılarak buharın elde edildiği sistemlerdir. Buhar kazanlarından genel olarak su buharı elde edilir. Su buharı, su kaynatıldığı zaman ortaya çıkar. Su buharı, suyun sıvı haline oranla çok daha büyük bir hacme yayılır. Özellikle açık alanlarda su kaynatıldığı zaman su, sıvı halde kapladığı hacmin 1.700 katına ulaşır. Fakat kapalı kaplarda bu biçimde bir genişlemeye olanak olmadığı için, genleşmeye çalışan buhar kapların iç kısmına sıkışır ve basınç yaratır. Bu buhar ne kadar yoğun olursa, basınç da bununla doğru orantılı yüksek bir seviyeye çıkar. Fakat buhar kazanlarının güvenli bir biçimde kapasitesi olan belirli bir basınç sınırı bulunur. Basınçlı Kaplar Yönetmeliği gereğince kazanlar ve basınçlı kaplar sektörlerinde çalışan personellerin iş sağlığı ve güvenliği için çeşitli önlemler alınması gerekir.

Kazanlar ile Basınçlı Kaplar Nelerdir?

Kazanlar, Basınçlı Kaplar

Buhar kazanlarının dayanabileceği basınç sınırı aşıldığı takdirde patlamalar gerçekleşebilir. Bu yüzden kazanın belirlenen güvenli basınç sınırını aşmaması amacı ile tüm buhar kazanlarında, buharın fazlasını dışarı ileten bir güvenlik subapı bulunmaktadır. Buhar kazanları, günümüzde 40 ile 50 atmosfer arasında basınç kapasitesine sahiptir. Endüstriyel buhar kazanlarında ise bu sınır 100 atmosferin üzerine çıkmaktadır.

Endüstriyel sektörlerde yaygın kullanım alanı olan kazanlar ve basınçlı kaplar, patlama riski dolayısıyla tehlikeli bir durum arz ederler. Doğru kullanılmadığı takdirde kazanlar ve basınç kaplar, bomba etkisi yaratacaktır. Kontrolleri ihmal edilen, zamanında yapılmayan, uygunluk kontrolleri eksik olan kazanlar, patlamaya neden olur. Bunun dışında kullanım talimatına uymayan personeller tarafından günlük kontrolü olmadan çalıştırılan kazanlar patlamaya neden olur. Eğitimsiz personeller tarafından çalıştırılan, kalitesiz ve doğru bir biçimde üretilmeyen kazanlar ve basınçlı kaplar da büyük tehlikelere yol açacaktır.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği çerçevesinde basınçlı kapların kontrol edilmesi amacı ile hidrostatik deneme basıncı deneyleri uygulanmak zorundadır. Bu tür deneylerin, deneyimli ve yetkili kişiler tarafından yapılması hayati bir önem taşır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Kazanlar, Basınçlı Kaplar  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.