Katodik Koruma Ölçümleri

Katodik Koruma Ölçümleri

Katodik koruma ölçümleri; esasında metal koruma yöntemini ifade eden bir kavramdır. Genel olarak metallerin büyük bir kısmı su ya da hava ile temas ettiğinde belirli bir süre içinde paslanır yani korozyona uğrar. Metallerde oluşan bu korozyon belirli bir müddet sonra metalleri çürütür ve kullanılamaz hale getirir. Bu durum çeşitli makine, cihaz ve ekipmanlarda büyük bir tehlike ve risk sonucunu doğurur. Bu sebeple katodik koruma ölçüm cihazı aracılığıyla düzenlik aralıklar ile metaller kontrol edilmelidir. Katodik koruma ölçüm raporu ile tüm analiz ve incelemeler aktarılmalıdır.  Katodik koruma nerelerde kullanılır? Katodik koruma ölçümleri en çok petrol sondaj kulelerinde kullanılır.

Katodik Koruma Nasıl Yapılır?

Katodik Koruma Ölçümleri

Suyun ya da toprağın altında bulunan metal boruların korozyonunu engellemek amacı ile bir çok farklı teknik geliştirilmiştir. Bu tekniklerden birisi galvanik usul kodik korumadır. Bu yöntemde; korozyonu engellemek için boruların hemen yanına borular ile temas edecek biçimde daha aktif bir metal birleştirilir. Metallere katodik koruma yapılmasındaki asıl amaç, metalin potansiyelini anodun açık devre potansiyeline dek polarize etmektir. Bunu yapabilmek için metal yüzeye katodik yönde dış akım uygulanmak zorundadır.

Günümüzde katodik koruma ölçümlerinde; dış akım kaynaklı ve galvanik anotlu olmak üzere iki method uygulanmaktadır. Dış akım kaynaklı katodik koruma, metale dıştan akım uygulanarak gerçekleştirilir. Bir transformatör redresör sisteminden oluşan doğru akım ucu – korozyondan korunacak olan metale + bir yardımcı anota bağlanır. Dış akım kaynaklı katodik koruma sisteminde yardımcı anot olarak anot tipi silis katlı demir anotlar kullanılır. Bu tür anotlar özellikle grafit ve metaloksit kaplamalı titanyum anotlarda kullanılır. Galvanik anotlu katodik koruma yönteminde ise; korunacak olan metale kendisinden daha negatif potansiyele sahip bir metal yani anot bağlanır ve galvanik bir pil elde edilir. Böylece korunan metal, katota dönüştürülür. Galvanik anotlar, kendi kendine çözünür ve pil gibi akım üretirler. Anot çözünmesi sonucu açığa çıkan elektronlar, korunan metale yani katota taşınır ve katodik reaksiyon için ihtiyaç duyulan elektronları temin eder. Katodik koruma ölçümleri bu şekilde gerçekleştirilir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Katodik Koruma Ölçümleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.