Karbondioksit Ölçümü

Karbondioksit Ölçümü

Karbondioksit ölçümü; insanların sağlığını tehlikeye atan karbondioksit gazını analiz etmek, araştırmak, değerlendirmek ve ölçmek için kullanılan yöntemi ifade eder. İnsanların sağlığı ve çalışma verimi ile iç havanın kalitesi arasında doğrudan bir ilişki vardır. İç havanın kaliteli olması, iş yerinde çalışanların verimini ve performansını etkilemektedir. Kabul edilebilir iç hava standartları meydana getirmek amacı ile karbondioksit hissedicileri havalandırma ve iklimlendirme cihazları kullanılarak, gerekli temiz dış havayı iç ortama aktarır. Böylece ihtiyaca yönelik havalandırma sistemleri kurularak enerji tasarrufuna yardımcı olunmaktadır. Ortam ölçümleri yönetmelik çerçevesinde bu ölçümler düzenli olarak yaptırılmalıdır. İş yeri ortam ölçümleri arasında bulunan karbondioksit ölçümü çalışanların verimini arttırmak amacı ile düzenli bir biçimde yaptırılmak zorundadır. Ortam ölçümü yapan firmalar arasında yer alan Demko şirketine karbondioksit ölçümü için başvurabilirsiniz.

Karbondioksit Ölçümü Nasıl Yapılır?

Karbondioksit Ölçümü

Karbondioksit ölçümünde; konut, derslik, ofis, iş yeri gibi ortamlardaki karbondioksit miktarı ölçümü yapılarak iç hava kalitesi ve havalandırma kapasitesi gibi araştırmalar yapılmaktadır. Karbondioksit miktarının iç mekandaki değişimi, bağıl nem, kişi sayısı ve sıcak gibi iç hava kalitesi parametreleri ile birlikte bir çok farklı faktör analiz edilir. Doğal havalandırmaları olan mekanlarda oluşan hava sızıntısı faktörü hesaplanır, böylece havalandırmanın iç hava kalitesi yönünden yeterli olup olmadığı saptanır. Karbondioksit miktara göre ihtiyaç sonucu havalandırma yapılması gerekir.

Karbondioksit ölçüm cihazları, havada bulunan karbondioksit miktarını belirler. Bu ölçüm cihazları akustik ya da görsel olarak havada bulunan karbondioksit miktarının riskli bir noktaya geldiğinde alarm vermesi üzerine kurulu bir sistemdir. Bazı karbondioksit ölçümü cihazlarında röle eklenerek alarm sistemi geliştirilebilir. Böylece bir mekandaki havalandırma sistemi otomatik olarak kullanılabilir. Karbondioksit ölçümü cihazları sayesinde oto kalibrasyon özelliği kullanılarak basit bir kalibrasyon işlemi gerçekleştirilebilir. Bu cihazlar modellerine göre kayıt ve bilgisayara aktarma gibi özelliklere sahiptir. Bu şekilde uzun vadeli ölçümler yapılarak, iç hava kalitesi araştırılabilir.

Karbondioksit ölçümü hava kirleticilerin ölçümü tekniği ile uygulanır. Bu ölçümlerde; ölçülecek madde, ölçüm sonuçlarının değerlendirilme amacı ve kirleticinin özellikleri hava kirletici ölçümü ve analiz tekniği seçiminde oldukça etkilidir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Karbondioksit Ölçümü  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.