İyileştirme Çalışmaları

Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme, bir işletme için en önemlisi devamlılıktır bu sebeple, sorunların çözümlenmesi ve sürecin yönetilmesi adına bir sıra işlemleri içerir. Sürecin yönetilmesi kısmı olası risklerin değerlendirilmesi aşamasında iş güvenliği kısmına büyük sorumluluk düşmektedir. OSGB hizmeti ile süreç yönetimi ve süreç iyileştirme aşamasında uzman desteği alarak işletme için oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. İş Güvenliği Uzmanı tarafından çıkardığı risk değerlendirmeleri ve analiz raporlarına uygun olarak süreç iyileştirme yöntemleri belirlenebilmektedir. İşyeri hekimliği personelin sağlığından ve işletmedeki hijyen koşullarından sorumlu olduğu için sürece etki edecektir. İşletmenin performansının olumlu yönde gelişebilmesi ve olası olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması için çeşitli uzman ekipler ile birlikte süreç iyileştirme projeleri hazırlayabilmektedir. Süreç yönetimi konusunda eğitimli kişilerin sektörde bulunması ve iyileştirme çalışmalarında etkin rol alması süreç geliştirme uzmanı görev tanımı arasında yer almaktadır. Ayrıca bu uzmanların, analitik bakış açılarına sahip olmaları, proje analizlerini yapabilmeleri ve planlama konusunda deneyim sahibi olmaları beklenir.

İyileştirme Çalışmaları

İşletmenin sorunlarını çözmek adına teknolojiden de destek alarak fikirler üretmek ve analiz ederek değerlendirmeler yapmak günümüzde oldukça önemli konulardan bir tanesidir. İş süreci yönetimini de kapsayan süreç yönetimi ve süreç iyileştirme işveren de dahil olmak üzere bütün personeli de içeren bir işleyiştir. İyileştirme çalışmaları hemen her alanda yapılabilmektedir. Özellikle afet gibi, yangın gibi olası risklerin oluşabileceği durumlarda yapılması öngörülen iyileştirme çalışmaları da oldukça mühimdir.

Süreç İyileştirme Yöntemleri

İşleyişe uygun olarak; süreçlerin sınıflandırılması ve hiyerarşisi göz önüne alınarak çeşitli yöntemler izlenerek süreçlerin belirlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bazı sektörlerde süreç için iyileştirme ekipleri de oluşturulmaktadır. Planlama, süreç yönetimi ve süreç iyileştirme için en önemli ve ilk adımlardan bir tanesidir. Ele alınan konunun incelenmesi ve uygun yaklaşımın irdelenerek tespit edilmesi uygulamaya geçilmesi açısından da oldukça etkilidir. Sürecin nasıl olması ile ilgili yapılan çalışmalardan sonra, onay aşamasının da gerekli olduğu bu durumlarda üst yönetimden de onay alınarak uygulamaya geçilebilmektedir. Sürecin yönetimi ve durum tespitinden sonra iyileştirme çalışmaları firmaya çok şeyler katacaktır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

İyileştirme Çalışmaları  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)