İşletme Lisansları

Çevre izin belgesi; Çevre Kanunu çerçevesinde hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı, tehlikeli madde deşarkı ve derin deniz deşarjı gibi konularda işletme ile tesislerin zorunlu olarak alması gereken izinleri kapsamaktadır. Demko olarak işletmenizin fiziki çevre şartlarına uygunluğu, ÇED detayları, geçici faaliyet belgesi, çevre uyum belgesi, muafiyet yazıları, uygunluk yazıları, çevre izin belgesi başvuru, atık analiz ve sınıflandırılması gibi işlemler tarafımızdan yapılmaktadır. Çevre izin lisans yönetmeliği kapsamında bu belge alınmadan önce geçici faaliyet belgesi alınmalıdır. Daha sonra Bakanlık tarafından onaylandığı takdirde çevre lisansı alınabilir. Çevre izin lisans sorgulama yapılarak çevre lisansı onayı çıkıp çıkmadığı görülebilir.

Çevre İzin Belgesi ve Geri Dönüşüm Belgesi Nasıl Alınır?

İşletme Lisansları

Atıkların toplanması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi ile ilgili tüm işlemlerin, bir tesis tarafından yapılabilmesi için teknik yeterliliği gösteren çevre izin belgesi alınmak zorundadır. Demko; elektronik atık alım uygunluğu, akü ve pil ithalatçı belgesi, atık akümülatör taşıma araç lisansı, toplama ve ayrıştırma lisansı, tehlikeli atık geri kazanım belgesi, atık yağ geri kazanım belgesi, tehlikesiz atık geri kazanım belgesi, metal ithalatçı belgesi, ömrünü tamamlayan araç geçici depolama lisansı, geri kazanım belgesi, bitkisel atık yağ geri kazanım lisansı, atık pil ve akü geri kazanım belgesi, ambalaj atıkları geri kazanım belgesi gibi konularda size destek verir. Bunun yanı sıra atık yakma ve birlikte yakma bertaraf lisansı, PCB arındırma, tehlikeli atık ara depolama ile düzenli depolama bertaraf lisansı almanız için çözüm ortağı olarak sizinle çalışır.

Çevre izin belgesi alabilmek için öncelikle geçici faaliyet belgesi almak gerekmektedir. Geçici faaliyet belgesi için gerekli evraklar teslim edildikten sonra bir yıl süre ile tesis faaliyetlerine devam eder. Bu süre zarfında çevre izin belgesi için yönetmelikte belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile elektronik başvuru yapılır. Başvuru, Bakanlık tarafından otuz gün süre ile incelendikten sonra onaylandığı takdirde çevre lisansı alınabilir. Belirtilen belgeler ve raporlarda eksiklik olması halinde Bakanlık, tesise durumu bildirir ve eksikler tamamlanır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

İşletme Lisansları  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)