İş yeri Ortam Ölçümleri

İş yeri Ortam Ölçümleri ,İSG Mevzuatına göre işverenlerin yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden korumak zorundadır. Ortam ölçümleri yönetmeliklerine göre; 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Ortam ölçümleri periyotları, yetkili laboratuvar aracılığı ile iş güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak zamanında ve aksatılmadan yapılmalıdır.

Ortam Ölçümleri Nelerdir?

İş yeri Ortam Ölçümleri

İşletmeler gerekli ortam ölçümü, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşletme ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işletme hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde ortam ölçümü, test ve analizleri tekrarlanır.

Yeni belirlenen iş güvenliği kurallarına göre işletmede meydana gelebilecek fiziksel risk unsurları  kapsamında belli sınıflara ayrılarak ortam ölçümlerinin yapılıp değerlendirilmesi, önlemler alınırken daha yararlı olacağı düşüncesiyle düzenlenmiştir. İhtiyaç duyulan tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz ününde bulundurularak, İş Sağlığı ve Güvenliği ölçüm laboratuvarlarına yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş yeri ortam ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili raporlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanmalıdır.

İşletmelerde görev yapan iş güvenliği uzmanları ve hekimlerin etkin ve ölçümlenebilir bir iş sağlığı ve güvenliği sistemini sürdürebilmesinin temel ihtiyaçlarından biri ortam ölçümleridir.

Ölçümler, güvenlik, meslek hastalıkları, iş yeri kazaları, çalışan sağlığı ve verimlilik gibi faktörler göz önünde bulundurularak titzilikle yapılmalıdır.

Ortam Ölçümleri; titreşim ölçümü, gürültü ölçümü, toz ölçümü, aydınlatma ölçümü, termal konfor ölçümü,elektromanyetik alan ölçümü, silika ölçümü, aeresol ölçümü, formaldehit, amonyak, hidrojen siyanür ölçümü, toksik ve zehirli gaz ölçümü, uçucu organik bileşikler ölçümü ve kişisel maruziyet (solunabilir toz ölçümü, toksik madde ölçümü v.b) ölçümlerini içermektedir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

İş yeri Ortam Ölçümleri-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)