İleri ve Son Arıtım Sistemleri

İleri arıtma yöntemleri, sanayileşmenin yoğun yaşandığı bölgelerde çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi adına önemli bir işlemdir. Firmalar özellikle atıksu tesislerinde arıtım işlemlerine son derece dikkat etmelidir. Bunun için özel ekipler kurulmalı ve eğitimli uzman kişilerden destek alınmalıdır. Bakanlık tarafından yetkilendirilen OSGB arıtma tesislerinin önemi hakkında işverene gerektiği durumlarda yol gösterici olabilmektedir. Bakanlığa bağlı olarak kanun ve yönetmeliklere uyularak işletmenin güvenliği de sağlanmış olacaktır. İş güvenliği, çevre ve insan sağlığı konularını ele aldığı için atıksu tesisleri de önemli konulardan bir tanesidir. İş Güvenliği Uzmanı ve işyeri hekimliği işin aksamadan devam etmesi ve kanun yönetmeliklerine uyarak işlerliğin devam etmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple işveren ile koordineli çalışmalar gerçekleştirmek önem arz etmektedir. İleri arıtma yöntemleri atık suyun içindeki zararlı maddelerin giderilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Son zamanlarda zehirli maddelerin çevreye etkisi artmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için gerekli arıtma yöntemler kullanılmalıdır. Özellikle dünyada kullanma suyunun sınırlı olduğu bölgelerde arıtılmış atık su hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden bu konular daha da geliştirilebilir teknolojiye açık yaklaşımları da içermektedir. Biyolojik arıtma prosesleri içinde yer alan, çevreye zarar vermeyecek şekilde uygun biyolojik arıtma organik ve inorganik maddelerin ayrıca mikroorganizmaların suya uyumu yani adaptasyonu üzerindeki incelemeleri içermektedir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bu yönde de çalışmalar yapılmış ve yeni teknolojiler ile atık suyun tekrar kullanımı üzerinde umut verici gelişmeler yaşanmıştır.

İleri Arıtma Yöntemleri Önemi

İleri ve Son Arıtım Sistemleri

Doğal yaşamı etkileyebilecek göl ve dere gibi yerlerde atıksuya dikkat etmek çok daha fazla ehemmiyet gerektirmektedir. İleri arıtma yöntemleri, bu gibi hassas yerlerde uygulanması gereken ilave bir zorunluluk olarak işletmeye düşen görevlerden bir tanesidir. Atıksuda yer alan bileşiklerin incelenmesi ve tekrar kullanım suyuna çevrilmesi aşamasında sorumlu olan kişiler özenli çalışmalar gerçekleştirmelidirler. Yapılan gözlemler ve tutulan raporlar ayrıca önemlidir. Denetleme sırasında işletme için bu şartların düzgün işlediğine dair kontroller yapılacaktır. Bu yüzden sorunsuz biz tesisin çalışması hem çevre ve insan sağlığı için hem de işletmenin devamlılığı için son derece mühimdir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

İleri ve Son Arıtım Sistemleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)