Hijyen ve Su Ölçümleri

Su ölçümleri; bir suyun ne kadar kaliteli ve içilebilir olduğunu analiz etmek için yapılmaktadır. Suyun içinde bulunan sağlığa zararlı maddeler ve kimyasallar sebebi ile insan sağlığını korumak adına bu tür hijyen standartlarını belirleyen ve su analizleri gerçekleştirilmektedir. Su ölçüm değerleri belirli uluslararası standartlara göre uygulanmaktadır. Su kalite ölçüm cihazı gibi araçlar ile suyun içilebilirliği test edilir.

Bir Suyun Kullanılabilirliğini Ölçen Testler Nelerdir?

Hijyen ve Su Ölçümleri

Suların kullanıma ve içmeye uygun olması için taşıması gereken belirli nitelikler vardır. İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelikte bu standartlar belirlenmiştir. Su ölçümleri yapılırken öncelikle suyun kaynağı ve kullanım amacı belirlenmelidir. Kuyudan çıkan suyun temizlik amacı ile kullanılabilmesi için gösterge paremetreleri olarak yaklaşık olarak 8-10 parametrenin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gerekir. Fakat içme suyu için öncelikle mikrobiyolojik testler uygulanmalı ve yönetmelikte verilen tüm parametreler incelenmelidir. Demko olarak tüm parametreler ile ilgili analizler kuruluşumuz tarafından yapılmaktadır.

Su Ölçümlerinde Bulanıklık Nasıl Analiz Edilir?

Suyun berrak bir nitelik taşıması içme suyu ve kullanım suyu olarak önem taşır. Özellikle yüzey sularını kullanan içecek imalatçıları, gıda endüstrileri için uygun berraklıkta su oluşturmak için filtrasyon, çöktürme ve durultma gibi işlemler uygulanır. Suda bulunan çözülebilir renkli organik bileşenler, planktonlar, mikroskobik organizmalar, lağım suları, ticari atık sular, organik ve inorganik maddeler, kum gibi maddeler suyun türbidite yani bulanık olmasına yol açar. Ev için kullanılan sularda berraklık üst düzeyde olmalıdır. Demir ya da mangandan ileri gelen bulanıklık, suda kırmızı ya da kahverengi bir görüntüye neden olur. Bu maddeler bulundukları yüzeyleri demir 3 hidroksit şeklinde çökerek boyar. Türbidite; süspansiyon ya da solüsyon biçiminde olan maddeler nedeni ile dağılan ışığın ölçümüdür. Kil, organik ve inorganik maddeler, silt, askıda ya da çözünmüş maddeler, renkli organik birleşimler, plankton ve mikroskopik organizmalardan oluşan bulanıklık, ışıma yüzünden çözünmeyen maddelerce dağıtılır ve böylece su berraklık özelliğini yitirir. Bu noktada ışık katı maddeler ile çarpıştığında dağılır, aksi bir halde ise doğrudan suyun diğer kısmına ulaşır. Bu yüzden su ölçümleri bu prensibe göre yapılır. Işık numuneye gönderilebilir. Numuneden geçen ışın yoğunluğu ölçülebilir ve dağılan ışınların ölçümü yapılabilir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Hijyen ve Su Ölçümleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)