Gürültü Ölçümü

Gürültü ölçümü insan sağlığını zararlı durumlardan korumak için yapılır. Gürültü ölçümü iş kanununa göre iş yerleri ve fabrikaların yaptırması zorunlu olduğu bir analizdir. Ortam ölçüm periyotları, iç ortam gürültü ölçümü ve dozimetrik ölçüm, ortam ölçüm yönetmeliğine göre yılda en az bir kez yaptırma zorunluluğu vardır.

Gürültü Ölçümü Nasıl Yapılır?

Gürültü Ölçümü

Gürültü ölçümü, iş verimliliği ve  gürültünün insan sağlığına olumsuz etki etmemesi için yapılır. Bu yüzden çevresel gürültünün değerlendirilmesi gerekir. Bu yüzden ölçüm yapılırken, ölçümü etkileyebilecek dış faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin dışarıdan gelebilecek yağmur sesi, rüzgar sesi v.b  sesler ölçümleri etkileyebilen dış seslerdir. ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ oluşturulmuş ve yayınlanmıştır. Çevre Kanunu çerçevesinde bazı lisans ve izin belgeleri de bir yönetmelikte belirtilmiştir. Gürültü ölçümleri uzman ve yetkili kişiler tarafından kontrol edilerek ölçüm cihazları ile yapılmalıdır. Gürültü ölçümleri, iş verimliliğini arttırma ve  insan sağlığı söz konusu olduğu için önemlidir.

Gürültü ölçümü belli amaçlar için yapılır. İlk amaç insan sağlığını olumsuz etkilemeden iş görmektir. Ayrıca çevre şikayetlerini engellemek, yasalara uygun hale getirmek de amaçlardan birkaçıdır. Çalışılan alandaki kaynaklar arttırılır veya azaltılır ise, kapı cam, duvar veya herhangi bir bölme eklenir veya çıkartılır ise ölçüm tekrar edilmelidir.

Gürültü ölçümü yapılırken ölçümü etkileyebilecek dış faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin dışardan gelebilecek yağmur sesi, rüzgar sesi v.b  sesler ölçümleri etkileyebilen dış seslerdir. Bu yüzden ölçümün yapılacağı gün hava koşullarının daha sakin ve durgun olmasına dikkat etmelidir. Eğer ölçüm sırasında rüzgarlı bir hava var ise ölçümler rüzgarın yönüne göre yapılmalıdır çünkü aynı yönde yapılan bir ölçüm 2db’lik bir artış gösterirken, rüzgarın ters yönüne doğru yapılan ölçümde 20 db(desibel)’lik bir etkiye neden olacaktır. Dolayısıyla dış etken olarak gelen seslere dikkat etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde bu dış faktörler ölçümleri etkiler ve gürültü analiz sonucu sağlıklı olmaz.Ölçüm cihazının doğru ölçüp ölçmediğini kontrolü etmek için çok uygun bir kalibratör ile doğrulanması gerekmektedir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Gürültü Ölçümü-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)