Geri Kazanım Lisansları

Çevre lisansı, tesislerin yaptığı faaliyetleri göz önüne alınarak atıkların toplanıp, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik yeterliliği belirten bir evraktır. Tehlikeli atık geri kazanım lisansı, tehlikesiz atık geri kazanım lisansı, atık yağ geri kazanım belgesi, bitkisel atık yağ geri kazanım belgesi, atık pil ve akümülatör geri kazanım lisansı, ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım belgesi ve ambalaj atığı geri kazanım lisansı gibi türleri bulunan çevre izin lisans sorgulama Bakanlığın internet sitesinden yapılabilir. Çevre izin lisans yönetmeliği çerçevesinde çevre lisansı almak için başvuru yapılır ve Bakanlık incelemeleri sonucu uygun bulunduğu takdirde lisans onayı verilir.

Geri Kazanım Lisansı Nasıl Alınır?

Geri Kazanım Lisansları

Geri dönüşüm nasıl alınır sorusunun cevabını hemen verelim. Çevre lisansı genel olarak iki aşamada tamamlanır. İlk aşamada, geçici faaliyet belgesi alınmak zorundadır. Geçici faaliyet belgesi alındıktan sonra lisans alınma süreci başlar. Lisans evrakları hazırlandıktan sonra bilgi, belge ve raporlar Bakanlığa sunulur. http://izinlisans.cevre.gov.tr internet sitesinden evraklar yüklenir ve izin süreci bu biçimde tamamlanır. Geçici faaliyet belgesi için hangi lisans alınacaksa o lisans için işletmenize bir yıl süre ile faaliyet göstermenize dair yetki vermiş anlamına gelir. Geçici faaliyet belgesi onaylandıktan sonraki ilk altı ay içinde çevre izin lisansı için başvuru yapılır.

Ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi ya da geri dönüştürülmesi amacı ile faaliyet göstermek isteyen tüm gerçek ya da tüzel kişiler çevre lisans belgesi almakla yükümlüdürler. Geri dönüşüm tesislerinin faaliyet alanı zemininin beton olması mecburidir. Geri dönüşüm tesisleri tamamen kapalı değilse, etrafı dışarıdan görülmeyecek biçimde en az iki metre yüksekliğinde çevrilmiş, bakımlı, boyalı ve temiz olmalıdır. Yıkama işleminden sonra oluşan atık sular için özel ızgara sistemi ve toplama kanallarına sahip olması gereklidir. Geri dönüştürülen ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiği bir veri kayıt sistemi bulunmalıdır. Çalışan personelin çalışma koşulları ve sayısına uygun olarak düzenlenen soyunma odası, sosyal üniteler, yemekhane, tuvalet ve lavabo gibi yapıların bulundurulması mecburidir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Geri Kazanım Lisansları  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)