GDO Ölçümleri

GDO; genetiği değiştirilmiş organizma anlamına gelir. Bitki ve hayvanların yapısına istenilen bir özellik eklemek için başka bir canlıda bulunan genetik özelliğin kopyalanarak diğer canlıya aktarılmasına denmektedir. Demko tarafından GDO tarama testi yapılarak GDO içeren ürünler tespit edilebilmektedir. GDO  analizi yapan labaratuvarlarımız sayesinde bu analizler doğru ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir.

GDO Nedir?

GDO Ölçümleri

Genetiği değiştirilmiş organizmalar; bitki ve hayvanlara bir özellik katmak amacı ile başka bir canlıdaki genetik kodların kopyalanarak diğer canlıya aktarılmasını ifade eden bir kavramdır. Bu tür yöntemlerle gıdalar, zararlı böcek ve kemirgenlere karşı dayanıklı hale getirilir. Tarım ilaçlarının kullanımını azaltmak anlamında faydası olsa da genlerin bozulması tüm insanlara zarar vermektedir. GDO; alerjik olan hastalar için oldukça tehlikelidir. Hamile kadınlar için bebeklerinin yapısına zarar vermektedir. Hormonal dengeyi bozan ve ekosisteme zarar veren bir niteliği vardır.

GDO Nasıl Tespit Edilir?

Un ve öğütülmüş ürünler, işlenmiş gıda ve hammaddeler için özel laboratuarlarda yanlış pozitif ve negatifleri eleme yapan Polimeraz Zincir Reaksiyonu kullanılır. Kalitatif tarama testlerinde, gıdadan numune alınır. Her yapılan test geni, hedef diziyi belirler. Ayırma süreci izlenerek izolasyon testinin ardından jel eleketroforez ya da ticari kit aracılığı ile analiz yapılır. Saptanan hedef dizin, restriksiyon enzim analizi, DNA dizisi analizi ya da hibridizayon yöntemi ile doğrulanır. Bu yöntem sayesinde incelenen numunenin GDO’lu olup olmadığı net bir biçimde anlaşılacaktır. Kalitatif yöntem, identifikasyon testleri ve tarama yöntemlerini kapsar.

Kantitatif yöntemlerde; gıdadan alınan numunenin GDO’lu DNA miktarını tespit edilir. Bu test yöntemindeki numunedeki GDO içeriği testi pozitif çıkarsa uygulanır. Birincil test olarak gerçekleştirilebilir. Gerçek zamanlı PCR tekniği kullanılarak GDO miktar ölçümü yapılır. GDO tespiti için DNA izolasyonu ve saflaştırma işlemleri yapılır. Isıl işlem gören, DNA’sı bozulan ürünlerde bu analiz zorlaşır. Burada alınan numunenin temsili özellik taşımasına ve homojen hale getirilmesine çok dikkat edilmesi gerekir. PCR yöntemi çok hassas bir özellik taşımaktadır bu yüzden numunenin hazırlandığı ortamdan iyi izole edilmesi zorunludur.

GDO testleri için ELISA yöntemi de kullanılabilir. Burada GDO’ya özgü olan bir protein taraması ya da moleküler biyoloji teknikleri kullanılır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

GDO Ölçümleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)