Forklift

Forklift

Forklift kontrolü, genel olarak gross marketler, limanlar ve büyük depolarda kullanılan, önünde bulunan iki uzun demir çubukla paletli ve yüksek tonajlı yükleri kaldırıp, istiflemek amacı ile kullanılan makinelere denetlemek amacı ile gerçekleştirilir. Endüstriyel sektörlerde, stoklama, ambarlama, depolama gibi iş kollarında sıkça kullanılan bu makineler, yükseltme, boşaltma ve taşıma işlevi görür. Forklift kontrolü düzenli aralıklar ile yapılarak işçi sağlığı ve güvenliğinin korunması amaçlanır. Forklift periyodik kontrolü yapılmadığı zaman ağır yükleri kaldırırken ve indirirken çok ciddi sonuçlar doğuran iş kazalarına yol açılabilir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği maddelerine göre forklift periyodik kontrol süresi bir yıldır. İşverenlerin, personel sağlığını ve güvenliğini koruması için bu muayeneleri mutlaka yılda bir kez periyodik olarak yaptırması gerekir.

Forklift Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Forklift

Forklift operatörleri, belli bir süre zarfında ve tek başına yükleri güvenli bir biçimde nakletmektedir. Kullanımı sırasında ağır hasar ve tehlikelere yol açma olasılığı bulunan forkliftler riskli araçlar sınıfında yer almaktadır. Forkliftler, günlük bakım ve kontrolleri de operatörler tarafından yapılır. Bu yüzden forklift operatörlerinin, makine hakkında gerekli donanım ve yetiye sahip olmaları adına Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı operatör belgesine sahip olmaları gerekir. Operatör belgesine sahip olmayan operatörler ve işverenler İş Güvenliği ve İş Kanunu’na göre cezalandırılırlar. Forklift makineleri kullandıkları enerji kaynaklarına göre sınıflandırılır. Forklift kontrolleri bu sınıflara göre yapılmaktadır. Akülü ya da bataryalı forklift, dizel forklift, benzinli forklift, LPG’li forklift çeşitleri bulunur. Forklift kontrolü, yönetmelik gereği yılda bir kez mutlaka yaptırılmalıdır. Forklift kontorlünün yetkin makine mühendisleri, yüksek tekniker ya da makine teknikeleri tarafından yapılması zorunludur. Bu kişiler, kontrol sonucunda bir rapor hazırlamak ile yükümlüdürler. Bu raporlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan denetimler için hazır bulundurulmalıdır.

Forklift kontrolü yapılmadan önce mutlaka makinenin kontrol raporları detaylı bir biçimde incelenir. Daha önce belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine bakılır. Daha sonra forklift gözle denetlenir. Mekanik ve fonksiyonel fonksiyonları ile ilgili kontroller yapıldıktan sonra, forkliftlerin yüklü ve yüksüz olarak nasıl çalıştıklarına bakılır. Kontroller yapılırken mutlaka forkliftlerin bildirilen yükün en az 1,25 katını güvenli bir biçimde kaldıracak, askıda tutup indirebilecek güce sahip olup olmadığı incelenir. Forkliftlerin belirtilen yükü taşıyabilme performansı incelenir ve yük frenlerinin yeterli olup olmadığı kontrol edilir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Forklift   ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.