Ergonomi Ölçümü

Ergonomi ölçümü, endüstriyel iş ortamındaki maksimum sistem verimliliği ve İnsan-makine-çevre uyumunun en üst düzeyde olmasının sağlanması amacı ile yapılan bir ölçümdür. Ergonomi ölçümü, Ortam ölçümleri yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

Ergonomi Ölçümü Nedir?

Ergonomi Ölçümü

Kas ve iskelet sağlığı, çalışan personellerin daha verimli olabilmesi için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Kas ve iskelet hastalıkları çalışanlar arasında yaygın bir hastalık olduğu için işlere bağlı olarak sakatlıklar da ortaya çıkabilmektedir. Ergonomi ölçümleri ve ergonomi de temel hedef çalışanların kas ve iskelet sistemini de koruma altına almaktır.

Ergonomi eğitimi, ergonomik iyileştirmeler ve ergonomi ölçümleri ile birlikte işletme çalışanlarının aktif olarak katıldığı programlar ortaya çıkartılır. Başarı faktörleri işletme yöneticilerinin desteği ile, ergonomi bilincinin oluşturulması, çalışanların katılımı, planlama ve zaman ile doğru orantılı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Ergonomi, fiziksel ergonomi, organizasyonel ve yönetimsel ergonomi, bilişsel ergonomi olarak sınıflandırılır. Fiziksel ergonomi ölçümü; gürültü,titreşim,aydınlatma,ekran önü çalışmaları, koruyucu araç gereç ve vücut konumunun incelenmesi gibi unsurları içerir. Organizasyonel ve yönetimsel ergonomi ölçümü; teknoloji yönetimi ve organizasyon değişimi, iş programlama, performans modelleme, toplam kalite yönetimi, proje yönetimi, makro ergonomi, yönerge ve standartlar gibi unsurları içerir. Bilişsel ergonomi ölçümü ise, insan – makine sistemlerinde daha verimli ve etkin çalışma sağlanabilmesi için kullanıcı – eylem – sistem etkileşimini inceler.

Ergonomi dizayn, değişiklik, düzenleme, ürün kalitesi, iş ve ürün verimini arttırmaya yönelik araç ve gereçlerin bakımında ortaya çıkabilir. Ayrıca kolay ve hızlı işlem yapabilme, servis ve bakım için çalışma alanında dizayn işlemleri için de ergonomi kullanılmaktadır.

Yüksek üretkenlik ve çalışan personellerin sağlık ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işletmede yer alan fiziksel faktörlerin kontrolü de ergonomi çerçevesinde yer alır. İşletmedeki fiziksel faktörler sıcaklık, soğukluk, gürültü, nem, aydınlatma ve titreşim kontrolü gibi konuları da içermektedir.

Ergonomi ölçümleri ve uygulamaları sonrasında çalışan personellerin mevcut görevlere uyması ve görevlerin personele tamamen uyumlu hale getirilmesi sağlanır. Bu tür girişimler ve çalışmalar sonucunda personel kapasitesi ve işletme faaliyetleri ve ihtiyaçları arasında uygun bir uyum sağlanır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Ergonomi Ölçümü-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)