Emisyon

Emisyon nedir? özellikle çevresel etmenler düşünülürse önem arz eden bir sorudur. Kelime olarak dışarı atılma, yayma gibi anlamlara gelebilmektedir. Ancak çevre açısından özellikle araçlarda yakıtların yakılmasından sonra dışarı atılması itibari ile atmosfere gaz olarak karışması neticesinde hava kirleticisi olarak kullanılmaktadır. Havanın kirletilmesi durumu oksijen durumunu da içermektedir. Günümüzde en çok bu tanım için kullanılsa da emisyon nedir? Başka durumlar için de kullanılan bir terim olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Belirli bir kaynaktan çevre için zarar oluşturabilecek gaz, sıvı ya da katı atıklar için de emisyon tanımı yapılmaktadır. Emisyon kaynakları hava kirleticileri olarak görülür ve kentsel yaşamı daha çok etkileyebilmektedir. Kaliteli yaşamı etkileyen bu etkinin azaltılması adına çeşitli ölçümler ve önlemler alınmalıdır. DEMKO ÇEVRE olarak bu etkinin en aza indirilmesi ve yönetmeliğe uygun hale getirilmesi önemli sorumluluk taşıdığı bilincindedir. İş Güvenliği Uzmanı da bu durumların tespitini içeren risk faktörlerini değerlendirir. Gerekli gördüğü durumlarda ölçüm yaptırarak yönetmeliğe uygun olup olmadığının tespitini yapar. İşyeri Hekimliği de bu durumdan ortaya çıkabilecek olumsuz durumların etkileri üzerine uyarılarda bulunabilir. Bütün bu konular iş güvenliği konusu ile de ilişkilidir. Koordinasyonlu çalışma fabrikadan başlayarak çevresel sorunlara da önlem almayı içerir. Yaşadığımız çevre bizim için hayati önem taşır ve insana verilen önem için iyi bir çevre koşulu her zaman en önde gelir.

Emisyon Kaynakları

Emisyon

Emisyon kaynakları özellikle şehirleşmenin yaşandığı yerlerde sıkça görülmektedir. Kirleticiler havanın doğal yapısını bozduğu için birçok olumsuz etkiliye de beraberinde getirdiği için bu kaynaklara ayrıca dikkat etmek gerekmektedir. Emisyon nedir? Kısaca olarak; Katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilecek bu maddeler çeşitli sınıflara ayrılabilmektedir. Birçok kaynak bulunmaktadır. Gaz emisyon araç sahiplerini daha çok ilgilendiren bir konudur. Belirli zaman aralıklarında araçların doğaya ne kadar emisyon salgıladığının ölçümünün yapılması gerekmektedir. Yönetmeliğe uygun olarak Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü yaptırmaları gerekmektedir. CO2 emisyon fosil yakıtlar dahil petrol, doğal gaz, kömür gibi karbon içeren maddelerin yanması sonucu karbondioksit olarak atmosfere karışmasını içerir. Bu durumların hepsinin kontrol altında tutulması gerekir. Fazla salınımlar atmosferi ve çevre sağlığına etki edeceği için hem çevre hem de sağlık sorunlarının ortaya çıkması olası hale gelir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Emisyon  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)