Elektrik Panosu

Elektrik Panosu

Elektrik panosu periyodik kontrolü; bir binadaki en önemli öğelerden biri olan elektrik panolarının denetlenmesi amacı ile yapılmaktadır. Elektrik panosu, tüm elektrik tesisatının hattının kontrol ve denetiminin yapıldığı noktadır. Kontaktörler, röleler, sayaçlar ve sigortalar gibi unsurlar elektrik panosunun içinde bulunur. Elektrik, doğru bir biçimde kullanılmadığı zaman büyük risk ve tehlikeler taşır. Bu sebeple elektrik panosu periyodik kontrolü yaptırmak zorunlu bir hale gelmektedir. Elektrik tesisatı periyodik kontrol yönetmeliği uyarınca beyan edilen aralıklar ile bina ve yapılardaki elektrik panoları denetlenmelidir. Elektrik tesisat kontrol yönetmeliği çerçevesinde belirlenen diğer kurallara da mutlaka uyulması gerekir. Elektrik tesisatı periyodik kontrolünü kim yapar? Elektrik panosu ve elektrik tesisatı kontrolleri; yetkili elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri ya da yüksek teknikerler tarafından yaptırılmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Elektrik Panosu Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Pano ölçümleri yapılırken çeşitli teknikler kullanılabilir. Fiziksel dayanım kontrolü, izolasyon kontrolü ve pano kapak kontrolü gibi farklı ölçümler yapılmaktadır. Pano tip testi; elektrik panosu satın alırken ve kullanılırken göz önünde bulundurulması gereken bir test sertifikasıdır. Bazı elektrik panoları 4000 A elektrik akımı geçtiği zaman aşırı derecede ısınır. Isınan panoya elektrik motoru takılarak panonun soğutulması sağlanır. Pano tip sertifikalı elektrik panolarında ise elektrik motoruna ihtiyaç duyulmaz. Çünkü bu tür panolar ısınmamaktadır.

Elektrik tesisatının uygunluğu için yapılan muayeneler ve kontroller esnasında; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardı göz önünde bulundurulmalıdır.

Elektrik tesisatı ve elektrik panosu periyodik kontrolü sırasında iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde; sigorta kutuları, prizler, kompresör, hidrofor pompaları, jeneratörler, ana dağıtım panosu ve tali panolar, makine ve ekipman elektrik hattı, paratonerler gibi unsurlar tek tek kontrol edilmektedir.

Elektrik tesisatı ve elektrik panosu periyodik kontrolü işlemlerinde; tüm sigorta, artık akım koruma düzeneği, ups prizi ve şebeke prizi gibi elektrik unsurları tespit edilir. Kaçak akım rölesi kontrolleri için açma akımı ve açma süresi tespiti yapılır. Gerilim düşümü ölçümleri, panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesi tespiti ve denetimi, panoların, elektriksel olmayan etkenlere karşı korunması için gerekli kontroller yapılır. Panolarda tek hat şeması ve açıklamalar denetlenir. Panolarda bulunan elektrik konulu tehlike ve uyarı işaretleri incelenir ve kontrol edilir. Panolarda iletkenlerin bağlantıları kontrol edilir. Şalter, kaçak akım rölesi ve sigorta etiket kontrolü yapılır.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Elektrik Panosu  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.