Çevresel Ölçüm ve Analizler

Atık Yağ
31 Mayıs 2017
Topraklama
31 Mayıs 2017

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik belgesi verilir. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği 2016 ile eski yönetmelikte bir takım değişiklikler yapılmıştır. Ölçüm ve Analizler konusu titizlikle ele alınmalıdır ve yönetmeliğe uygun şekilde yapılmalıdır. Çevre konuları ile ilgili olarak, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, İçme Suyu Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik, Çevresel Gürültü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çevresel etkilerin ışığında genellikle laboratuvarlarda yapılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvar uygunluğu halinde çeşitli belgeler düzenler. Ülkemizde de çeşitli illerde yeterlilik türüne bağlı ve kapsamına uygun olarak çalışan birçok laboratuvar mevcuttur. Yetkilendirilmiş OSGB olarak gerekli donanıma sahip kuruluşlarla anlaşmamız dahlinde gerektiği durumlarda ölçüm ve analiz yaparak raporlandırabiliyoruz. İş güvenliği de kanun yönetmeliği doğrultusunda ihtiyaçlara uygun çeşitli laboratuvarlardan alınan raporları inceleyebilmektedir. Aynı şekilde firmada görev yapan işyeri hekimliği de firma gereksinimlerine bağlı olarak bu raporları inceleyebilmektedir.

Çevre Laboratuvarı Nasıl Kurulur?

Çevre laboratuvarları günümüzde üzerine düşülen önemli konulardan bir tanesidir. İş sağlığı ve güvenliği konusu ile de oldukça ilintilidir. Yönetmeliğe uygun olması bir laboratuvarın olmazsa olmazları arasındadır. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği bu yolda izlenmesi gereken kurallar bütününü oluşturmaktadır. Ayrıca Çevre laboratuvarları, ISO 17025 Standardı ve ISO 17025 akreditasyon belgesi gibi önemli belgelere de sahip olmalıdır. İster kamu kuruluşu olsun ister özel kuruluşlar olsun ölçüm ve analiz konuları için Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi alması kesinlikle şarttır. Bu yüzden gerekli başvuruyu yapmalıdır. Bu başvurularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafına yapılmalıdır. İnceleme, değerlendirme, belgelendirme ya da iptal işlemleri bakanlıkça yapılmaktadır. Bu belgenin süreklilik kazanması için de düzenli aralıklarla denetleme süreçlerini getirecektir. Denetleme sürecinde aksi bir durum ile karşılaşılır ise, çevre laboratuvarları çalışmaları askıya alınması durumu söz konusu olabilir. Dikkat edilecek birçok konuyu içinde barındırır. Laboratuvarların içerisinde mutlaka yöneticisinin de içinde bulunduğu tüm laboratuvar personelini içerecek şekilde hazırlanmış organizasyon şeması gereklidir.

Bir cevap yazın