ÇED Raporu Hazırlanması

Çed raporu; çevresel etki değerlendirme raporu anlamına gelir. Çed raporu; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olumlu ya da olumsuz etkilerinin tespit edilmesinde, olumsuz etkilerin engellenmesi ve çevreye zarar vermeyecek en az düzeye indirilmesi için tedbir alınması, projenin takip ve kontrol edilmesi gibi süreçlerin tümünü kapsar. Çed raporu bu yüzden işletmeler açısından büyük bir önem ifade eder. ÇED, çevreyi geliştirmek ya da yatırım yapmak için hazırlanan bir projenin çevre üzerindeki etkilerine dahil olan bir süreci içerir. Bu süreç, projenin başından sonuna kadar karar verme sürecini destekleyen ve gelişen özellikler gösterir. Yapılacak olan projenin, çevreye olabilecek geçici ya da kalıcı potansiyel etkilerini araştıran ÇED, projenin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de kapsar. ÇED’in asıl amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye mani olmadan çevre değerlerini, ekonomik politikalara karşı koruyabilmek ve projelerin neden olabileceği tüm olumsuz çevresel etkileri önceden saptayarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Çed raporu sorgulama yapılarak bu konuda danışmanlık hizmeti alınabilir.

Çevre İznine ve Lisansına Tabi İşletmeler

ÇED Raporu Hazırlanması

Yönetmelik kapsamında çevre izni ya da çevre lisansına tabi olan işletmeler; enerji endüstrisi, madencilik ve yapı malzemeleri endüstrisi, metal endüstrisi, kimya ve petrokimya endüstrisi, yüzey kaplama endüstrisi, ağaç ve kağıt endüstrisi, gıda endüstrisi, tarım ve hayvancılık, atık yönetimi, maddelerin depolanması, doldurma ve boşaltılması, hastane ve sağlık kuruluşları ile sondaj tesisleri çevre iznine ve lisansına tabi işletmeler arasında yer alır. Hangi projeler çed kapsamı dışındadır? Yukarıdaki sektörler dışında kalan işletmeler, çed kapsamı dışında kalmaktadır.

ÇED Raporu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

ÇED raporu alabilmek için bazı yasal evrakların daha önceden hazırlanarak dosya haline getirilmesi gereklidir. ÇED raporunu alabilmek için; başvuru dilekçesi, iş akım şeması ve proje özeti, imar çapı ve aplikasyon krokisi, tapu ya da kira kontratı veya arsa tahsis belgesi gibi mülkiyete ilişkin belge, işletme imza yetkilisi tarafından imzalı bir taahhütname, OSB ve imar planı dışındaki işletmeler için çevre düzeni planı ve plan notları, işletme imza yetkilisi ya da vekilinin noter tasdikli imza sirküleri, kurulu tesisler için vaziyet planı ve kurulu tesisler için mevcut bulunuyor ise kapasite raporu evraklarının hazırlanması zorunludur.

ÇED Raporu Hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

ÇED Raporu Hazırlanması  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)