ÇED İzleme ve Kontrol Süreci Takibi

ÇED; belirli bir projenin, çevre üstündeki önemli etkilerinin saptandığı bir süreci ifade etmektedir. Projenin karar verme sürecinde, proje yetkilileri ile birlikte karar verme sürecine katkıda bulunulmaktadır. Yeni yapılacak olan projenin çevreye geçici ya da kalıcı potansiyel etkilerini ve sosyal sonuçları, alternatif çözüm yolları ile analiz edilir ve rapor hazırlanır. ÇED açılımı, Çevresel Etki Değerlendirmesi’dir. ÇED yönetmeliği kapsamında gerekli işlemler yapılarak proje ile birlikte ilgili yerlere sunulur. ÇED izleme ve kontrol süreci takibi şirketimiz tarafından titizlikle yapılarak, projelerin sağlıklı bir biçimde hayata geçilmesi sağlanır.

ÇED Nedir?

ÇED İzleme ve Kontrol Süreci Takibi

ÇED’in temel görevleri arasında; çevresel projeleri analiz edip değerlendirmek ve olumsuz etkileri saptayarak önlem almak, olumsuz etkileri en az düzeye indirmek, proje yetkilisi kişilere, ÇED raporu hazırlayarak, yetkili makamların daha sağlıklı karar almalarını sağlamak, projenin ÇED çerçevesinde değerlendirilerek halkın ve proje ile ilgili tüm tarafların sürece katılımını sağlamak yer alır.

ÇED Süreci Hangi Aşamalardan Oluşur?

ÇED süreci karmaşık ve birçok farklı süreçten oluşan bir yapı arz eder. Bu aşamalardan ilki ÇED raporu hazırlanmasıdır. İkinci olarak proje tanıtım dosyası hazırlanır ve ÇED raporu eklenerek yetkili makama sunulur. Daha sonra ÇED izleme ve kontrol hizmetleri verilir. ÇED kapsam dışı başvurular ve takibi yapılır. Proje ile ilgili olduğu takdirde sulak alan izinleri alınır. Çevre yönetim planı hazırlandıktan sonra doğaya yeniden kazandırma planı oluşturulur. Yönetmelikte bulunan Ek- VI arama faaliyeti eleme ve kontrol formları hazırlanır.

ÇED başvuru dosyası hazırlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı komisyonu incelemesinden sonra olumlu sonuç çıktığı takdirde halkın katılımı toplantısı düzenlenir. Bu toplantı proje yetkilileri ve Bakanlık yetkilileri tarafından projenin gerçekleştirileceği alanda yapılmaktadır. Böylece projeye halkın dahil edilmesi söz konusu olur. Bu aşamadan sonra format belirleme toplantısı düzenlenir ve proje ile ilgili detay bilgiler verilerek format hazırlanır. Bu format çerçevesinde ÇED raporu hazırlanır ve Bakanlığa sunulur, ÇED olumlu belgesi alınır. EK-2 listesinde yer alan faaliyetler içinse şu aşamalar uygulanır: Proje tanıtım dosyası hazırlanır ve İlgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulur. ÇED komisyon üyeleri, faaliyet alanındaki keşif çalışmalarına katılır. Komisyon üyelerinin istediği ek bilgi, evrak ve ölçümler hazırlanır daha sonra İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulur.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

ÇED İzleme ve Kontrol Süreci Takibi  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)