ÇED Görüşü Alınması

ÇED görüşü alınması; çevresel etki değerlendirmesi için izin ve lisans almak isteyen işletmelere danışmanlık hizmeti vermek anlamına gelir. ÇED raporu sorgulama işlemi ile birlikte ÇED görüşü alınması gerekmektedir. Belirli bir projenin, çevreye olumlu ya da olumsuz etkilerini belirleyen süreci inceleyen ÇED, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatınca belirlenmiştir. ÇED gerektiren faaliyetler için hazırlanan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulur. Bakanlık tarafından incelenmesi için İnceleme Değerlendirme Komisyonu kurulur. Bu komisyonda, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibinden oluşur. Daha sonra Bakanlık ile anlaşılan bir tarihte proje yetkilileri, işletmenin kurulacağı yerde halka tanıtım toplantısı gerçekleştirir. Böylece projeye halkın katılımı sağlanmış olur. Bazı sektörler ÇED kapsamında yer alırken, bazı işletmeler bu mevzuatın dışında bırakılmıştır. Hangi projeler ÇED kapsamı dışındadır? Bu projeler hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmeliğe başvurulabilir.

ÇED Nedir?

ÇED Görüşü Alınması

ÇED, yani çevresel etki değerlendirmesi; ekonomik sosyal gelişmeye engel olmadan, çevre değerlerini ekonomik politikalardan korumak amacını taşır. Planlanan ekonomik bir projenin, çevreye olumsuz etkileri olduğu durumları tespit eder, raporlar ve bu olumsuz etkilerin asgari düzeye indirilmesi için hangi önlemlerin alınacağını belirler. ÇED’in asli görevi; projelerle ilgili karar verici yetkililerin kararını etkileyecek birden çok etkeni dikkate alarak daha bütünsel bir karar vermelerini sağlamak amacı ile, projeden dolayı meydana gelebilecek çevresel etkileri net bir biçimde ortaya koymaktır.

ÇED’in Temel İlkeleri Nelerdir?

Çevresel etkileri değerlendirme sürecinde, çevresel konuların gündeme alınması için, değerlendirme projenin hazırlık süreciyle birleştirilir. Projeyi hazırlayan ve yürütenlerin işbirliği yapması bu noktada oldukça önemlidir. ÇED ekibi ile proje ekibi sürecin en başından itibaren birlikte hareket etmelidir. ÇED raporu, proje karar vericilerine mutlaka proje teklifi ile birlikte sunulmalıdır. Böylece yetkili kişiler, raporu dikkate alarak bir karara varacaklardır.

Yetkili makam, projeye dair karar aldığı zaman mutlaka ÇED raporunu açıkça vurgulamalıdır. ÇED raporu göz önünde bulundurularak oluşturulan karar süreci, işletmenin çevre ile dost bir yapısı olmasını sağlayacaktır. Üstelik bu durum yasal bir zorunluluk niteliği taşımaktadır.

İşletmenin kurulacağı bölgede yaşayan halkın, yeni proje üzerinde söz sahibi olması sağlanmalıdır. İşletmenin çevreye olumlu ya da olumsuz etkileri sonuç olarak orada yaşayan bölge halkını da doğrudan ilgilendirmektedir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

ÇED Görüşü Alınması  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)