Bertaraf Lisansları

Bertaraf lisansı; işletmelerin yaptığı faaliyetler dikkate alınarak atıkların toplanması, geri dönüşümü, bertaraf edilmesi ve geri kazanılmasına dair teknik yeterliliği gösteren bir belgedir. Atık yakma ve birlikte yakma bertaraf lisansı, ileri termal işlem tesisleri bertaraf lisans ve düzenli depolama bertaraf lisansı konularını kapsamaktadır. Çevre izin lisans yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen bu belgelerden önce geçici faaliyet belgesi alınmalıdır.

Atık Toplama Lisansı Nasıl Alınır?

Bertaraf Lisansları

Atık yakma ve birlikte yakma tesisleri Bakanlıktan izin belgesi almak zorundadır. Yakma ya da beraber yakmak tesisi kurmak ve işletmek için gerçek ya da tüzel şahıslar, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince müracaatta bulunur ve bertaraf lisansı belgesi alır. Yönetmelik kapsamında düzenlenen Geçici Faaliyet Belgesi alındıktan sonra deneme yakması gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından onay alan tesis atık faaliyetlerine devam eder.

Düzenli Depolama ve Bertaraf İşlemleri

Düzenli depolama tesisi; atıkların içinde yer aldığı geri kazanım, bertaraf ve ön işlem için gönderilen geçici depolanan birimlerdir. Atığın ön işleme tabi tutulması ya da geri kazanılması amacı ile üç yıldan daha kısa süreli ara depolanan tesisler ve bertaraf edilmek üzere bir yıl geçmeyecek biçimde ara depolandığı işletmeler hariç atıkların yeraltı ve yer üstünde belli standartlara göre bertaraf edildiği alanları içermektedir.

Proje yapım süresince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan denetleme raporları ile işletme planı Bakanlık tarafından onaylanan tesis, Düzenli Depolama Tesisi Proje Onay Belgesiyle birlikte Bakanlığa, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca geçici faaliyet belgesi için başvurmalıdır. Geçici faaliyet izni süreci içinde Bakanlığa sunulan raporlar ve kapatma planı, lisans başvurusu değerlendirme sürecine alınır. Belediye tarafından ruhsatı verilen tesisin geçici faaliyet izni süresi içinde izleme raporları değerlendirilir, raporlar ve başvuru yetkililer tarafından uygun olduğu takdirde Bakanlık tarafından bertaraf lisansı verilir. Geçici faaliyet belgesi, mevzuata uygun bir biçimde yetkili merciye elektronik başvuru yapılır. E-başvuru 30 gün içinde ilgili makam tarafından incelenir, değerlendirilir ve olumlu sonuç alınırsa bir yıl için geçerli olan geçici faaliyet belgesi işletmeye teslim edilir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Bertaraf Lisansları  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)