Benzen Ölçümü

Benzen Ölçümü

Benzen ölçümü; renksiz, suda kısıtlı çözünür, karakteristik ve yoğun kokusu olan, refraktif  ve parlayıcı özellikler gösteren benzen maddesinin analiz edilmesini ifade eder. Isı ve oksidasyona dirençli olan benzen, kolay bir biçimde buharlaşır. Benzen maddesinin buharı havadan daha ağır olduğu için yer seviyesinde birikme yapabilir. Ortam ölçümleri yönetmeliklerine göre işletmelerin benzen ölçümünü periyodik olarak yaptırılması yasal bir zorunluluktur. İşyeri ortam ölçümleri yaptırmak için ortam ölçümü yapan firmalar arasında öncü olan Demko şirketine başvurabilirsiniz.

Benzen Hangi Meslek Hastalıklarına Yol Açar?

Benzen Ölçümü

Benzen içerikli ürünlerin imalatı, işlenmesi, transport ve geri kazanımı süreçlerinde çalışan, konteynırlardan sıvının çekilmesi ile hortum ve boruların çıkarılması ya da benzene batmış boruların çıkartılmasını kapsayan tüm sektörler benzen ölçümü yaptırmalıdır. Benzen ile ilişkili ürünleri imalatı, işlenmesi, transportu ve geri kazanımı esnasında katalistlerin ve filtrelerin değiştirilmesi ile örneklerin alınması sektörlerinde çalışan personel için bu ölçümler zorunludur. Otomobil üretim sektörü, petrol motoru test alanı, petrol pompalarının ve depoların bakım ile temizliği sektörü, petrol dağıtım sistemlerinde mekanik çalışma yapan sektörler ile kok fabrikasında kok fırınlarının etrafında çalışanların oluşturduğu sektörler, ayakkabı üretim sektöründe çalışan personeller risk altındadır. Bu sektörlerde çalışan personellerin ve bu kimyasal ile temas eden her kişinin periyodik olarak sağlık taraması yapması zorunlu olmaktadır.

Uzun süre benzen maddesine maruz kalan kişilerde benzen, hemapoetik sistemde büyük zararlara sebep olabilir ve kemik iliği rahatsızlıkları görülebilir. Bunun dışında pansitopeni ve aplastik anemi gibi rahatsızlıkların etkilediği lösemi görülebilir. Benzene uzun süre maruz kalmak; kronik ya da akut zehirlenmelere yol açar. Akut benzen zehirlenmesi merkezi sinir sisteminde hasarlara yol açar. Ağır bilinç yitirilmesi ve felç gibi hastalıklar ortaya çıkar. Daha hafif zehirlenmelerde ise çarpıntı, bulantı, kusma, ter boşanmas, baş dönmesi, yüz kızarması görülür.

İş Güvenliği Yönetmeliği’ne göre “Benzen ile çalışılan işyerlerinde, benzenin havadaki konsantrasyonu, hacmen milyonda 20 den fazla olmayacaktır. Daha yüksek benzen konsantrasyonuyla çalışmak zorunluluğu bulunan işyerlerinde, işçilere uygun hava maskeleri, sıvı benzen ile çalışılan hallerde, özel ayakkabı, eldiven ve özel iş elbisesi gibi korunma araçları verilecektir.” olarak ifade edilmektedir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Benzen Ölçümü  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.