Azot Oksit Ölçümü

Azot Oksit Ölçümü

Azot oksit ölçümü; iş yerlerinde uzun süre maruz kalınan ve tehlikeli bir madde olan azot oksit maddesinin analiz edilmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırılmasını ifade eden bir kavramdır. İş yerlerinde hammadde, ara mamül ya da mamül madde olarak bulunan gaz, sis, duman, toz ve sis yapılan işlemler sonucu meydana gelir. Bu tür maddeler genel olarak iş yerinin havasını kirletir. Genel olarak bu tür maddelerin solunması insan sağlığı için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bunun dışında bazı gazlar parlama, patlama ve yangın riski taşırlar. Ortam ölçümleri yönetmelik uyarınca mutlaka periyodik olarak azot oksit ölçümü işverenler tarafından yaptırılmalıdır. İş yeri ortam ölçümlerinin düzenli olarak yaptırılması işçilerin sağlığını korur, iş verimliliğini ve performansı arttırır. Bunun yanı sıra hali hazırda ortam ölçümlerini yaptırmak İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası dolayısıyla bir yükümlülük halini almaktadır. Ortam ölçümü yapan firmaların oluşturduğu uzman ekipler ve profesyonel kişiler bu ölçümleri titiz bir biçimde gerçekleştirmektedir.

Azot Oksit Ölçümü Nasıl Yapılır?

Azot Oksit Ölçümü

İş yeri atmosferine kirleticilerin girmesi hiçbir zaman tam olarak engellenemez. Fakat genel havalandırma, lokal absorbsiyonlu havalandırma gibi sistemler kullanılarak, çalışma işlemlerinin yalıtımı yapılarak havadaki kirletici maddelerin yoğunluğu zararsız hale getirilebilir. Öncelikle havadaki tüm tehlikeli gazlar ve maddeler tespit edilmeli daha sonra gerekli önlemler alınmalıdır.

Doğal hava bileşimini bozan maddeler kirletici olarak tanımlanabilir. Yanma reaksiyonu bulunan bu kirleticiler bir çok farklı madde ve gazı kapsamaktadır. Yaygın ve sık olarak karşılaşılan hava kirleticiler arasında; kükürt oksitler, azot oksit maddesi, karbon monoksit gazı, organik maddeler, askıda partikül maddeler yani tozlar ve aeroseller ile hidrokarbonlar bulunur.

Azot oksitler havadaki en büyük ve yoğun kirletici gazlar arasında yer alır. Yanma sürecinde yüksek sıcaklık bölgesinde meydana gelen azot oksitler ile bunun çok daha ileri oksitlenme türü olan azot dioksit gazlarının toplamından oluşmaktadır. Azot oksitler; genel olarak enerji santralleri ve motorlu araçların egzoz borularından havaya karışmakta ve yayılmaktadır. Bir azot oksit türü olan nitrojen dioksit gazının solunması akciğer, solunum yolu, karaciğer ve kalp hastalıklarına yol açar.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Azotoksit Ölçümü  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.