Aydınlatma Ölçümleri

Aydınlatma ölçümü, işletmelerin ışık şiddetlerinin doğru bir biçimde uygulanması için yapılan bir testtir. Ortam ölçümleri yönetmelikleri maddelerine göre ölçümler yapılmalıdır. İş yerlerinin, çalışma koşulları ve çalışma sektörüne uygun olarak aydınlatılması gerekir. Ortam ölçümleri periyotları, verimlilik ve güvenlik açısından aksatılmadan zamanında yapılması gerekmektedir.

Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır?

Aydınlatma Ölçümleri

İşletmelerde güvenli bir çalışma koşulu oluşturmak için ve görsel işlerin daha kolay ve verimli yapılması için aydınlatma oldukça önemli bir faktördür. Aydınlatma ölçümleri, iş sağlığı ve iş güvenliği kanununa göre zorunlu olup, aydınlık şiddetinin standartlar doğrultusunda, en yüksek ve en düşük sınırlar çerçevesinde olması gerekir. Aydınlatma ölçümleri uzman ve yetkili kişiler tarafından kontrol edilerek aydınlatma ölçüm cihazları ile yapılmalıdır.

İyi bir aydınlatma için birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Işığın yönü, rengi, yayılması ve miktarı, aydınlatılan yüzeyin yapısı önemli faktörlerden birkaçıdır. Koyu renkli kirlenmiş bir yüzey, üzerine düşen ışığın ancak yüzde 10-12’sini yansıtabilirken, temiz ve açık renkli bir yüzeyde bu oran yüzde 90’dan daha fazla olabilir.

Aydınlatma ölçümleri yapılırken üzerinde durulması gereken faktörlerden biri de görüş alanı içinde görmeyi engelleyen veya rahatsız eden ışığın parlaklığıdır. Bu parlaklık direk veya yansıma ile olabilir ve göz kamaşmasına sebep olabilir. Göz kamaşmasının önlenmesi için, ışık, görüş alanının yeterince yeterince üzerine yerleştirilmeli veya opak bir malzeme ile kaplanmalıdır.

Aktif olan işletmelerin aydınlık şiddetleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu Kontrol 1475 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri gereğince 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İş sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” gereğince zorunludur. Aydınlatma ölçümleri luxmetre ile yapılır. Cihazın kalibrasyonunun yetkili laboratuvarlar  tarafından yapılmış olması gerekmektedir.

Lüksmetre, ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir foto elektrik pil ile, luxsel olarak kalibre edilmiş çok duyarlı bir mili ampermetre’den oluşmaktadır. Luxmetrenin filtre sistemi, duyarlılığı insan gözünün duyarlılığı ile aynı olacak şekilde yapılmıştır. Luxmetre’yi aydınlatma şiddetini ölçmek istediğimiz yüzeye doğru çevirmek ve göstergeden lux değerini okumak yeterlidir.

Test talebinde bulunan işletmeler daha önce tespit edilmiş olan aydınlatma şiddeti ölçüm noktaları, boş mahallerde yerden 80 cm. imalat yapılan yerlerde ise imalat alanının üzerinde, ofislerde ise masalar üzerinde ölçülür. Gündüz saatlerinde yapılan ölçümlerde ise ölçüm yapılan yerde aydınlatma cihazının  üzerine direkt güneş ışığı gelmemesine dikkat edilmelidir. Tespit edilen değerler olması gereken değerlerden daha az ise ilave aydınlatma cihazları eklenmesi istenir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Aydınlatma Ölçümleri-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)