Amonyak Ölçümleri
29 Mayıs 2017
Çevresel Ölçüm ve Analizler
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ

Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, kir ve sürtünmeden dolayı ayrıca çeşitli kimyasallarla karışarak kirlenmesi yağın performansını da olumsuz etkileyeceği için kullanılamaz hale gelir. Kullanılan bu yağlar zamanla kullanıma bağlı olarak yeterli performans sağlayamaz hale gelir ve atık yağa dönüşür. Günümüzün en önemli çevre sorunlarından bir tanesidir. Atık yağların zararları evlerden sanayilere kadar kullanılan yağların bilinçsiz bir şekilde suya ya da toprağa karıştırılması neticesinde oluşan kirliliklerdir. Yağların suda çözülmeleri oldukça zaman alır bu durum da olası çevre zararlarını beraberinde getirir. OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi özellikle sanayi ve kimyasal maddelerle çalışan işletmeler için “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” tarafından belirtilen kurallara uyulması gerektiğinin altını çizmekle sorumludur. İnsan sağlığına ve dolayısıyla çevreyi zararlı bir biçimde etkileyen bu durum ile ilgili Bakanlık çeşitli kurallar getirmiştir. Atık yağ geri dönüşüm de dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan bir tanesidir. Kullanılmış olan her türlü yağların yeniden rafine edilmesi ve tekrar kullanımları doğrultusunda işlemden geçirilmeleri mühimdir. Bu yüzden bitkisel yağların yoğun olarak kullanıldığı, bina içi bulunan hanelerde bu konuya dahil edilerek fabrika ve sanayide bulunan atık yağların mutlaka atık yağ toplama merkezleri yerlerine ulaştırılmaları gerekmektedir. Atık yağ nedir? Konusu çevre ve insan sağlığı için son derece önemlidir. İş güvenliği ve sağlığı konularına da etkisi olduğu için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimliği bu konuda hassas olmalı ve bilinçlendirme aşamasında sorumluluk üstelenmelidir.

Atık Yağ ve Çevreye Verdiği Zararlar

Olası risklerin önlenebilmesi çevreye verilen zararların en aza indirilmesi gibi konular OSGB için de takip edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Atık yağ nedir? Firma yetkilisi başta olmak üzere, yetkili ve personeller bu konu üzerinde durmalı ve ortak hareket etmelidir. Çevreye verdiği zarardan dolayı insan hayatını da olumsuz etkileyebilecektir. Birey olarak herkesin çevre sorumluluk bilinci ile hareket etmesi ve duyarlılık göstermesi beklenmektedir.

1 Yorumlar

  1. Mehmet EMİN dedi ki:

    Atık Yağ konusunda oldukça başarılı bir çalışma çıkarttık. DEMKO Çevre Ekibine Teşekkürler.

Bir cevap yazın