Arıtma Çamuru

Arıtma Çamuru

Arıtma çamuru yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “Evsel ve Kentsel Artıma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” olarak çevreye verilecek risklerin en aza indirilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Hem evsel hem de kentsel atık suların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamuru başta insan olmak üzere; toprağa, bitkiye, hayvana kısacası doğal yaşam alanlarındaki toprakta kontrollü kullanımı içermektedir. Belirli miktarda kimyasalları içerebileceği için başta sağlık ve çevre konularına doğrudan etkisi olacaktır. İşletmelere sahip tesisler bu konuya ayrı bir özen göstermelidirler. Hizmet alınan OSGB tarafından iş güvenliği sağlanması adına bazı prosedürlere dikkat edilmesi gerekir. İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimliği konusunda uzman profesyonellerden oluştuğu için konular hakkında yönlendirici olacaklardır. Bu yüzden koordine edilmiş ve ekip tahsisleri iyi yapılmış bir şekilde işletmeler çevreye zarar vermeden, risk durumlarını en aza indirecek şekilde çalışmalar yapmalıdır. Ayrıca mevzuatlara da hakim olmak ve onlara uymak oldukça mühimdir. Arıtma çamuru yönetmeliği tarafından arıtma çamurunun kullanma sınırlamaları ve yasakları da belirtilmiştir. Arıtma çamuru bertaraf tesisleri Bakanlıkça belirtilen yerlerde yönetmeliğe uygun şekilde yapılmalıdır. Düzenli depolama ve toprakta kullanımı konusunda yönergeleri içermektedir. Bazı durumlarda yakma işlemi de uygulanmaktadır. Arıtma çamurlarının yakılması dikkat ve titizlik isteyen bir işlemdir. Bazı işlemlerden geçirilen çamurun susuzlaştırılması sonra yakılması işlemidir. Günümüzde en çok kullanılan bu yakma yöntemi için, çok hücreli akışkan yataklı ve döner tamburlu fırınlar kullanılır. Arıtma çamuru bertarafı yönetmelik ile uygun şartlarda kentsel atık su arıtma tesislerinden çıkarılan arıtma çamuru yeniden kullanılabilir hale getirilebilmektedir. Arıtma çamurunun tarımda kullanılması yeni yeni gündeme gelen konulardan biridir ve tarımda bir nevi gübre olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Arıtma Çamuru Özellikleri

Çamurun içerisinde bulunan su ve suyun yoğunluğu dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Yoğunlaşma, çökme ve suyunu bırakma direnci ayrıca ısı değeri ve ağırlığı da değişken olduğu için incelenerek artıma çamuru özellikleri tespit edilir. Kimyasal olarak çamurun pH değeri de değerlendirilmektedir. Çevresel koşullar dikkate alınarak arıtma çamuru yönetmeliği uyarınca işleme almak kanuni olarak zorunludur.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Arıtma Çamuru  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)