Amonyak Ölçümleri
29 Mayıs 2017

Arındırma Lisansları

Arındırma lisansı; PCB ile kirlenmiş sıvı, araç ve her türlü materyalin güvenli şartlar altında yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlayan tüm arındırma işlemleri için alınan izin belgesidir. Arındırma; PCB’li ekipmanlarda bulunan sıvılar, PCB içermeyen sıvılar ile değiştirilmesi işlemini ifade eder. PCB; poliklorlu binefil nedir? PCB; yüksek oranda zehir içerikli tehlikeli atıklardır. Arındırma lisansı alabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulmalıdır. Bakanlıktan çevre lisansı alındıktan sonra işletmeler, ISO 14001 ya da eşdeğeri Çevre Yönetim Sistemini, çevre lisansı alımı tarihinden itibaren bir yıl içinde kurmalı ve bunu Bakanlığa belgeleyerek iletmek zorundadır. PCB içeren ekipmanların arındırılması ya da bertaraf edilmesini yapacak işletmeler, lisans olmadan herhangi bir işlem yapamaz.

PCB’lerin Kaynakları Nelerdir?

PCB’lerin arındırılmasını esas alan işletmeler, arındırma lisansına sahip olmak zorundadır. PCB’lerin kapalı ekipmanlarda olduğu sistemlere kapalı uygulamalar denilmektedir. Yarı kapalı sistemler ise PCB’nin çevre ile direkt etkileşimde bulunmadığı fakat kullanım esnasında çevreyi etkileme olasılığı olan sistemleri ifade eder. Açık sistemler ise PCB’nin çevreyle doğrudan etkileşime girdiği sistemlerdir. PCB’lerin kapalı uygulamaları; elektrik kapasitörleri, ışık balastları, elektrik motorları,  elektrik dağıtım sistemlerinde güç faktörlü kapasitörler,  buzdolabı ve televizyon motor başlangıçları elektrik ekipman kapasitörleri ve elektrik mıknatıslarıdır. PCB’lerin yarı kapalı uygulamaları; ısı transfer sıvıları, vakum pompa yağları, anahtarlar, voltaj düzenleyiciler, elektrik kablolarında yalıtım ve devre bozucular ve hidrolik sıvılardır. PCB’lerin açık uygulamaları ise lubrikant denilen yağlar, yüzey kaplamaları, plastikleştiriciler, boya ve mürekkepler, yapıştırıcılar ve kalıp mumlardır.

PCB Analizi Nasıl Yapılır?

Bir madde ya da ekipmanda bulunan PCB varlığını tespit edebilmek için birçok test bulunmaktadır. Basit PCB testleri; PCB maddesi içerme olasılığı olan maddelerde kullanılabilir. Bu testler genel olarak kapalı ya da yarı kapalı atık yağları incelemek için kullanılabilir. Basit PCB testlerinden birisi, yağ numuneleri için yapılan yoğunluk testidir. Bu testte temel olarak transformatör yağı ile suyun yoğunluğu kıyaslanır. PCB yağları sudan daha ağır, madeni yağlar ise daha hafif olduğu için bu yöntem izlenir. Bir diğer basit PCB testi ise klor testidir. Bu test, transformatör yağların içerdiği kloru tespit eder.

Detaylı ve daha karmaşık analizler için laboratuar testleri yapılmalıdır. PCB analizi laboratuar ortamında detaylı bir biçimde araştırılır. Burada; ince tabaka kromatografisi, gaz kromatografisi, dolgulu kolon gaz kromatografisi, ince kolon gaz kromatografisi ve termal ekstraksiyon gibi testler yapılmaktadır.

Bir cevap yazın