Ara Depolama Lisansları

Ara depolama lisansı; geri dönüşüm depolamalarına verilen izin belgesini ifade eder. Ara depolama; atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine iletilmeden önce atık miktarı yeterli kapasiteye erişinceye dek güvenli bir biçimde depolanması anlamına gelir. Nihai bertaraf ya da geri kazanım için uygun tesis bulunamaması halinde ya da çevre lisansı alan geri kazanım ve bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşabilmek için atıklar ara depolarda saklanabilir. Ara depolama tesisi lisansı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre lisansı alınması yasal zorunluluktur. Ara depolama lisansı için gerekli evraklar teslim edildikten ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra alınabilir.

Atıklarda Ara Depolama Nasıl Yapılır?

Ara Depolama Lisansları

Atıklarda ara depolama; tehlikeli ve tehlikesiz atık ara depolama olarak ikiye ayrılır. Geçici depolama alanında atıklar, birbirinden ayrıştırılarak depolanır. Ara depolama alanında tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrı ayrı depolanır ve aynı konteynerda asla yer almaz. Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten tesisler, tehlikeli atıkları için ara depolama lisansından muaftır. Ayda bin kilogram ya da daha fazla tehlikeli atık üreten tesisler tehlikeli atıklarını geçici depoladığı konteynerler için mutlaka İl Müdürlüğünden ara depolama lisansı almak zorundadır. Ara depolama lisansı, İl Müdürlüğü tarafından süresiz olarak verilmektedir. Bu lisansta değişiklik olması durumunda izin yenilenir. Geçici depolama alanın her bir atık etiketlenir ve sınıflandırılır. Atıkta bulunan etiketlerin üstüne; atığın atık kodu, tehlikeli ya da tehlikesiz olduğu, tehlikeli atıkları için tehlikeli olma özellikleri ve riskleri ile atığın depolama alanına giriş tarihi gibi bilgiler yer alır. Tehlikeli atıklar, geçici depolama alanında en fazla 180 gün süre ile ara depolama olarak kalır. Tehlikesiz atıklar ise en fazla 1 yıl süre ile ara depolama lisansı çerçevesinde ara depolama alanında kalır. Bu süreler dolmadan atıklar lisanslı atık işleme tesisleri teslim edilir. Bu tür ara depolama lisansı bulunan tesislerde acil durum tedbirleri alınması ve tesiste acil durum araçları kullanılabilecek özelliklere sahip olması zorunludur. Tesisin güvenli ve yasal bir biçimde işletilmesi amacı ile en az bir tane sorumlu mühendisin tesiste bulunması mecburidir.

DEMKO ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Ara Depolama Lisansları  ile ilgili detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

31 Mayıs 2017

Topraklama

Topraklama periyodik kontrolü; toprağın elektrik akımına olan direncinin düzenli aralıklar ile ölçüm yapılmasını ifade eder. Toprak direnci; toprağın elektrik akımı ile temas ettiğinde akıma karşı gösterdiği […]
31 Mayıs 2017

Çevresel Ölçüm ve Analizler

Çevre laboratuvarları, çevre ile etkileşimi olan durumları incelemektedir. Çevresel Ölçüm ve Analizler, özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Bunun sonucunda yeterlik […]
31 Mayıs 2017

Atık Yağ

Atık Yağ Atık yağ nedir? Kullanılmış olan yağların, kullanımdan sonra oluşan kirlenmeden dolayı, kirletilmiş yağa dönüşme şekli olarak tanımlanmaktadır. Firmalarda kullanılan endüstriyel yağlar, normal kullanım sırasında, […]

Referanslarımız

botaş (1)
kale-1
sertplas (1)
comfiy (1)
sertplas (1)
tempo (1)