Amonyak Ölçümleri

Arındırma Lisansları
28 Mayıs 2017
Atık Yağ
31 Mayıs 2017

Amonyak ölçümleri; İş Sağlığı ve Güvenliği ortam ölçümleri yönetmelik gereğince yapılmaktadır. Amonyak analiz edilirken hangi metodun kullanılacağını etkileyen unsurlar girişimlerin varlığı ve konsantrasyondur. Genel olarak düşük konsantrasyondaki amonyağın direkt analizi; içme sular, nitrifiye edilmiş iyi kalite sanayi atık suları ve temiz yüzeysel sulardır. İş yeri ortam ölçümleri arasında bulunan amonyak ölçümü yapılırken, hassasiyet ölçümlerinde ön destilasyon yapılması gerekir. Yüksek amonyak konsantrasyonlarında titrasyon ve destilasyon yöntemleri kullanılır. Ortam ölçümü yapan firmalar arasında yer alan Demko şirketine her türlü ortam ölçümlerinizi yaptırabilirsiniz.

Amonyak Ölçümleri Nasıl Yapılır?

Amonyak karışımları ve buharları; boğaz, nefes borusu, bronş ve burunda tahrişe neden olabilir. Ağır amonyak maruziyetleri sonucunda madde ciğerlerde birikebilir ve ölüme yol açabilir. Amonyak karışımı ve buharına maruz kalan kişilerde akciğer fonksiyonu bozuklukları, diş sararmaları ve diş dökülmeleri ortaya çıkabilir. Seyreltik amonyak çözeltisine uzun süre maruz kalmak, tahriş, kuruma ve kızarıklığa sebep olabilir.

Amonyak tayini yapmak için doğrudan destilasyon, destilasyon ve nesslerizasyon, titrasyon yöntemi, fenat metodu, amonyak seçici elektrot metodu gibi teknikler kullanılır.

En güvenilir sonuçları alabilmek için mutlaka yeni alınan numuneler incelenmelidir. Numune alındıktan hemen sonra klorun amonyak ile reaksiyona girmesinin önlenmesi amacıyla kalıntı klorun mutlaka giderilmesi gereklidir. Numuneler hemen incelenmeyecekse 0.8 ml derişik H2SO4 ilavesiyle 4°C’de saklanmalıdır.

Destilasyon yönteminde; numuneye nesslerizasyon ya da titrasyon işlemi uygulanacaksa mutlaka borik asit çözeltisinin içerisine, fenat yöntemi kullanılacaksa H2SO4 içerisine destile edilmelidir.

Amonyak analizi için pH metre, destilasyon aparatı, kjeldahl balonları kullanılmalıdır. Amonyak ölçümü için amonyaksız su kullanılmalıdır. Amonyaksız su, destile suyun yoğun asit katyon değiştirici reçine ile yoğun bazik anyok değiştirici reçine karışımından geçirilmesi sonucu oluşturulur. Reçine, amonyak ölçümünde girişim yapan organik maddeyi giderecek biçimde tercih edilmelidir. Bunun dışında borat tampon çözeltisi, sodyum hidroksit, klor giderme maddesi, borik asit çözeltisi ve nötralizasyon maddesi ölçümlerde kullanılan maddeler arasında yer alır.

Amonyak ölçümü yapılması için öncelikle destilasyon aparatı hazırlanmalıdır. Daha sonra belli bir oranda seyreltilmiş numune alınır ve işleme hazır hale getirilir. Bir sonraki aşamada destilasyon uygulanır.

Bir cevap yazın